08 Şubat 2024 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

3. sınıfa giden Tuğçe kitaba ihtiyacı olan bir okul için kampanya düzenlemeye karar vermiştir. Kampanya kapsamında topladıkları kitapları okul yönetimi ve öğretmenlerinin yardımıyla sahipleri- ne ulaştırmışlardır. Verilen örnek aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Empati
B) Kalıp yargı
C) Tasarruf
D) Yardımlaşma
E) Ön yargı
2)

Türkiye’nin ilk yerli buğday tohumu sorgül nerede toprağa ekildi?

A) Erzincan
B) Mardin
C) Erzurum
D) Manisa
E) Diyarbakır
3)

Lokantaya giden 12 kişilik bir grup arkadaş yemek yiyorlar. Hesabı ödemek için kasaya geldiklerinde herkesin eşit hesap ödemesi gerektiğini kendi aralarında konuşuyorlar. Ama 3 kişi yanlarında nakit para olmadığını ifade edip lokanta da kredi kartı geçmediğini bahane ederek hesap ödemiyorlar. Kalan kişiler ise ilk duruma göre 9’ar TL fazla hesap ödüyorlar. Buna göre ilk durumda kişi başı ödenmesi gereken hesap kaç TL’dir?

A) 27
B) 45
C) 36
D) 12
E) 18
4)

|-1-3|+|-2+4| işleminin sonucu kaçtır?

A) 6
B) 2
C) 4
D) 8
E) 10
5)
  1. İki yada daha fazla ampulün yan yana bağlanmasına seri bağlama denir.

  2. İki yada daha fazla ampulün birer uçlarının ortak bir düğüm noktasına bağlanmasına paralel bağlanma denir.

  3. Devrenin güç kaynağına üreteç denir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?

A) 2 ve 3
B) 1 ve 3
C) 1, 2 ve 3
D) 1 ve 2
E) Yalnız 1
6)

Ben, dönme dolaptan çıkmak için yazıyorum. Toplumun dayattığı şey içimde sönmesin, diye yazıyorum. Değişkenlik, geçiş ve yön değiştirme becerisiyle yazıyorum. Dünyanın donukluğunda gedikler açmak için yazıyorum. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzeni bozacak her türlü etkiye karşı önlem almak
B) Olan bitene kafa yormak yerine kabuğuna çekilmek
C) Durağanlığı kırmaya çalışmak
D) Çevresiyle uyum içinde yaşamaya çalışmak
E) Avunmanın yollarını aramak
7)

İşi gücü, başkalarına hizmet etmek olan insanlar, kendilerinden her zaman bir şey isteneceğini düşünürler. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni belirtir?

A) Kurda “Neden, boynun kalın?” demişler, “İşimi kendim görürüm de ondan.” demiş.
B) İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol.
C) Koyun can derdinde, kasap et derdinde
D) Eşeği düğüne çağırmışlar, “Ya odun eksik, ya su.” demiş
E) Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar.
8)

Halkın yönetime katıldığı, egemenliğin ulusa dayandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet
B) Oligarşi
C) Teokrasi
D) Monarşi
E) Diktatörlük
9)

Böceklerin ilgisini çekerek çiçekli bitkilerin üremesini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Kökler
B) Renkli çiçekler
C) Yeşil gövde
D) Yapraklar
E) Tohum
10)

Uluslararası At yarışlarında önemli bir yeri olan ve ayrıca Avustralya’nın en büyük ve eski yarış­larından olan “Emirates Melbourne Kupası"nı kaza­nıp tarihe geçen ilk kadın jokey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Judy Johnson
B) Loren Sepeair
C) Michelle Payne
D) Julia Correct
E) Alicia Meynell
11)

Kurulması planlanan dünyanın ilk ekolojik kenti nerede kurulacaktır?

A) İran
B) Kenya
C) Abu Dabi
D) Suudi Arabistan
E) Birleşik Arap Emirlikleri
12)

"Birçok şair, bir akımın veya bir büyük şairin gölgesine atmış minderini yıllardır tekrarlayıp durur, kendini." Bu cümlede geçen 'şairin gölgesine minderini atmak' sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orijinal metinler oluşturmak
B) Eski şiirden yeniyi yaratmak
C) Özgünlükten yoksun, taklitçi olmak
D) Hayatı anlatan şiirler bulmak
E) Değişik anlatım yöntemleri bulmak
13)

Çocukların kabiliyetini keşfedecek insanlar, anne ve babalar sanılır. Hâlbuki hiçbir anne veya baba, çocuğunu kabiliyetine göre yetiştirmeyi düşünmez. Bilhassa onun kabiliyetini köreltip kendi hangi mesleğe özeniyorsa çocuğunun da o mesleğe girip adam olmasını arzular. Eğer anne babalar çocuklarının yeteneklerine saygı göstermeyi bilseler, onları destekleselerdi; mesleklerini seven başarılı insanlar artardı. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklar ailelerinden çok başkalarının etkisi altında kalırlar.
B) Çocuk gelişiminde anne babanın rolü büyüktür
C) Her aile, çocuğunun kendisi gibi olmasını ister
D) Çocukların meslek seçimleri yetenekleriyle doğru orantılıdır.
E) Mesleğinde başarılı insanlar istiyorsak çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendirmeliyiz.
14)
  1. Aynanın kırılması

  2. Aynada görüntümüzün oluşması

  3. Bakır metalinin aşırı ısınarak erimesi

  4. Üzümden sirke yapılması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kimyasal değişimdir ?

A) II ve IV
B) Yalnız IV
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III
15)

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicaz Cami
B) Yedikule Cami
C) Kocatepe Cami
D) Çamlıca Cami
E) Yıldız Cami
16)

2021 İslâmî Dayanışma Oyunları hangi ülkede yapılacaktır?

A) İran
B) Afganistan
C) Türkiye
D) Mısır
E) Irak
17)

Sıfır atık standartlarına uyum sağlayan ilk ban­ka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizbank
B) Halkbank
C) Şekerbank
D) Akbank
E) Ziraat Bankası
18)

Çocukluğuna götürüyor bizi yazar ( ) Gaziantep’teki evlerine ( ) ayağını yerden kesen uçurtma günlerine ( ) Edebiyatla geçen yıllara ( ) şiir sohbetlerine ( ) Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (…) (…) (.) (,) (.)
B) (.) (,) (:) (;) (…)
C) (:) (,) (.) (;) (.)
D) (:) (,) (…) (,) (…)
E) (.) (;) (.) (,) (…)
19)

Seçebileceği birçok (I) bölüm olmasına rağmen bir hayli (II) düşündükten sonra mimarlık fakültesini tercih etmişti. Okurken derslerde zorlandığı için bir ara (III) bırakmayı düşünse de birden bire (IV) karar vermek istemediği için bu durumu zamana bıraktı. Bir süre sonra mimarlığın herhangi bir (V) bölüm gibi olmadığını, ilgi ve yetenek gerektirdiğini anladı. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) IV
B) II
C) III
D) I
E) V
20)

Fatma Teyze pazardan aldığı domates için 30 lira ödüyor. 3 kg daha domates alsaydı 39 lira ödeyecekti. Buna göre Fatma Teyze başlangıçta kaç kilogram domates almıştır?

A) 9
B) 4
C) 3
D) 10
E) 6
21)

Tuz oranı %32 olan 200 gramlık bir karışıma tuz oranı %26 olan kaç gramlık bir karışım eklenirse yeni karışımın tuz oranı %30 olur?

A) 125
B) 150
C) 75
D) 160
E) 100
22)

I. Akşemsettin II. Molla Fenari III. Matrakçı Nasuh Yukarıdakilerden hangileri Fatih Sultan Mehmet’in hocaları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız III
23)

(I) Yenebilir otlar, tarih öncesi dönemlerden beri Anadolu halkının beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. (II) Bugün de pek çok yöresel yemeğin malzemesi arasında bu otlar vardır. (III) Ama maalesef bazı otlar güzelliklerinin vaat ettiği kadar masum değiller. (IV) Ne var ki bu tür otlar kısa ömürlüdür, uzak yerlere taşındığında çabucak bozulup kullanılmaz duruma gelir. (V) Bu yüzden, büyük kentlerde oturanlar doğanın bu görkemli hazinesinin önemli bir bölümünü süpermarketlerde bulamazlar. (VI) Ama bu konuda deneyimli bir çift göz, büyük kentlerin yeşil alanlarında bu bitkilerin bir bölümünü görüp tanıyabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) VI
B) IV
C) III
D) II
E) V
24)

“Geleceği Nefes” seferberliğini başlatan Tarım ve Orman Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bekir Pakdemirli
B) Ahmet Eşref Fakıbaba
C) Faruk Çelik
D) Kutbettin Arzu
E) Veysel Eroğlu
25)

Güneş doğudadır. Güneş batıdadır. Güneş tepededir. Güneş'in gökyüzünde bulunduğu konumlara göre yukarıdaki konumlarda sırasıyla hangi zaman dilimleri vardır ?

A) Akşam - Öğle - Sabah
B) Sabah - Öğle - Akşam
C) Akşam - Sabah - Öğle
D) Öğle - Akşam - Sabah
E) Sabah - Akşam - Öğle
26)

2020 Yılı Avrupa Kültür Başkentleri seçilen şehirler aşağıdakilerden hangileridir?

A) Danimarka (Aarhus) - Güney Kıbrıs (Paphos)
B) Polonya (Wroclaw) - İspanya (San Sebastian)
C) Hollanda (Leeuwarden) - Malta (Valetta)
D) Bulgaristan (Plovdiv- Filibe) - İtalya (Matera)
E) Hırvatistan (Rijeke) - İrlanda (Galway)
27)

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasında yer almaz?

A) Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir.
B) Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
C) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulur.
D) Cumhurbaşkanı, “Devlet Başkanı” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eder.
E) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
28)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahları arasında yer almaz?

A) I. Beyazit
B) I. Selim
C) II. Murat
D) Orhan Bey
E) Osman Bey
29)

Oksijen aşağıdaki yapıların hangisinde enerji elde etmek için kullanılır ?

A) Kalpte
B) Kanda
C) Alveollerde
D) Hücrelerde
E) Bronşlarda
30)

Büyükmenderes alüvyal tabanlı vadi üzerinde menderes yaparak akarken, Çoruh Nehri ise dar ve derin vadi içinde akmaktadır. Bu durum iki akarsuyun aşağıdakilerden han­gisi bakımından farklı olması ile ilgilidir?

A) Beslenme özellikleri
B) Havzaların yer yapısı
C) Havzalarındaki yer şekilleri
D) Gerçek uzunlukları
E) Havzalarının toprak özellikleri
31)

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hukukun temelini töre oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi “töre”nin değişmez hükümlerinden birideğildir?

A) Könilik
B) Tüzlük
C) Uzluk
D) Oksızlık
E) İnsanlık
32)

Türkiye’de yetişen yaklaşık 12.000 bitkinin üçte biri Türkiye’ye özgü endemik türlerdir. Bu özelliği ile Türkiye Dünya’daki çoğu ülkeden daha fazla endemik canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Kalkerli ve jipsli arazilerin getıiş yer tutması
B) Denizel iklimlerin görülmesi
C) Nüfus ve yerleşmelerin yoğun olması
D) Yer şekilleri ve iklim çeşitliliğinin fazla olması
E) Ana yer şekilleri olan sıradağların doğu-batı yönünde uzanması
33)

Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?

A) Batı Karadeniz
B) Konya yöresi
C) Şanlıurfa
D) Trakya Yarımadası
E) Kars-Ardahan
34)

a, b, c ardışık pozitif tam sayılar ve a < b < c ol­mak üzere aşağıdakilerden hangisi daima tek sa­yıdır?

A) a - b + c
B) a.b + c
C) a.c + b
D) a.b.c
E) a + b + c
35)

Kamu davası açma yetkisine sahip olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polis
B) Müfettiş
C) Hakim
D) Jandarma
E) Savcı
36)

Osmanlı Devleti ilk savaş tazminatını aşağıdaki devletlerden hangisine vermiştir?

A) Venedik
B) Ingiltere
C) Fransa
D) ABD
E) Rusya
37)

I. Hakkâri, Rize ve Muğla illerinde arıcılığın yapıl­ması II. Kırşehir'de küçükbaş hayvancılığın yaygın ol­ması III. Erzurum - Kars ve Ardahan'da mera hayvancılı­ğının gelişmesi IV. Ege Denizi koylarında kültür balıkçılığının gelişmesinde Yukarıda verilen hayvancılıkla ilgili ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde beşerî faktörler daha belirleyici olmuştur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız IV
E) III ve IV
38)

Salda Gölü, Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak gölü olarak bilinir. Etrafında az sayıda yerleşim alanı bulunan gölün kıyıları yörenin en önemli turizm merkezidir. Kıyıdan başlayan uzun bir sahada diz hizasındaki derinliğiyle dikkat çeken gölün güzelliğine, sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yedi beyaz ada, bir başka güzellik katmaktadır. Gölün suyunda magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca gölde bu yöreye özgü üç balık türü yaşamaktadır. Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında bulunan “Aphanius anatoliae” bu balık türlerinden birisidir. Bu parçadan Salda Gölü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sağlık turizminde kullanılabilecek bir özelliğinin olduğu
B) Geniş bir alanda dibinin yüzeyine yakın olduğu
C) Başka hiçbir yerde varlığını sürdürmeyen canlılara ev sahipliği yaptığı
D) Turizminin gelişimi adına yeni çalışmaların yapıldığı
E) İnsanların yaşam alanlarından uzak olduğu
39)

Dünyanın en prestijli uluslarası film festivallerinden olan Venedik Film Festivali'nde her yıl çeşitli dallarda ödüller sahibini bulur. 2017 yılında ise en iyi erkek oyuncu ödülünü Kamel El Basha alırken en iyi kadın oyuncu ödülünü Charlotte Rampling aldı. En iyi film dalında verilen altın aslan ödülünü ise yönetmenliğini Meksikalı Guillermo Del Toro'nun yaptığı ....................... adlı film aldı. Yukarıda verilen bilgilere göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Happy Boy
B) The Shape Of Water
C) Drink Water
D) Mr. And Mrs Caroll
E) Hello John
40)

Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L ayında kış yaşandığı bilinmektedir. Buna göre; I. L ayında kuzey yarım küreye Güneş’ten gelen ışık, güney yarım küreye göre daha eğik gelmektedir. II. L ayında Dünya, Güneş’e yaz aylarına göre daha uzaktadır. III. Bu şehir Türkiye’de yer alabilir. yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve III.
B) II ve III.
C) Yalnız I.
D) Yalnız II.
E) Yalnız III.
41)

Son Padişah Sultan Vahdettin Han, Milli Mücadele’nln son dönemlerinde 1 Kasım 1922 de Saltanatın kaldırılmasına İlişkin kanunun çıkarılmasından sonra, İstanbul’dan ayrılarak İtalya'nın San Remo kentinde 16 Mayıs 1926’da vefat ettikten sonra nereye defnedilmiştir?

A) Paris
B) Şam
C) Roma
D) Londra
E) Kahire
42)

Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de erozyonun doğrudan veya dolaylı sonuçları arasında gösterilemez?

A) Tarım topraklarının verimsizleşmesi
B) Yer altı su seviyesinin dengesinin bozulması
C) Delta ovalarının oluşması
D) Barajların ömrünün kısalması
E) Kırsal alandan göçlere sebep olması
43)

2022 yılına kadar bütün nükleer santralleri kapatma kararı alan devlet hangisidir?

A) İngiltere
B) Amerika
C) Türkiye
D) Japonya
E) Almanya
44)

A ve B marka yazıcılar hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. • 1 dakikada A marka yazıcı, B marka yazıcıdan 12 adet daha fazla çıktı vermektedir. • A marka yazıcının 80 çıktı verdiği sürede B marka yazıcı 60 çıktı vermektedir. Buna göre, A marka yazıcı 1 dakikada kaç çıktı vermektedir?

A) 30
B) 36
C) 24
D) 42
E) 48
45)

Fizik öğretmeni öğrencileriyle elektriğin oluşturabileceği tehlikeler ve bunlara karşı alınacak önlemler ile ilgili beyin fırtınası yapmıştır. Öğrencilerin bu süreçte öne sürdüğü, I. Topraklı priz kullanılmalıdır. II. Elektrik ile çalışan cihazlara arıza durumunda elektrik bağlantısı kesilmeden müdahale edilmemelidir. III. Gücü yüksek cihazlar aynı prize takılmalıdır. IV. Kaçak akım rölesi kullanılmamalıdır. fikirlerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III
46)

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi G - 20 üyesi değildir?

A) Meksika
B) Kolombiya
C) Suudi Arabistan
D) Türkiye
E) Güney Kore
47)

"Bu konunun tartışılmasını gerekli buluyorum." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bulmak" sözcüğü, yukarıdaki cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sınava başvuran aday sayısı yüzü buldu
B) Bu kalabalıkta onu bulmak çok zor.
C) Bu davranışınızı çoğu kişi gibi ben de yanlış buldum
D) Bütün kitapları karıştırdık, ama o şiiri bulamadık.
E) Onu yolun başında beni bekler buldum.
48)

1 Litre su + 50 gr küp şeker 27 ºC 1 Litre su + 50 gr toz şeker 27 ºC 1 Litre su + 50 gr pudra şekeri 27 ºC Yukarıda verilen çözeltilerin çözünme hızlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız ?

A) 3 - 1 - 2
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 2 - 1
D) 1 - 2 - 3
E) 1 - 3 - 2
Başka Sınava Geç