10 Şubat 2024 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 39 Soru
Süre: 58.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Bir otelin 32. katında bulunan Eşref Bey -2. katta bulunan spor salonuna inmek için kaç kat aşağıya inmelidir ?

A) 32
B) 35
C) 31
D) 34
E) 33
2)

(I) Karıncalar, geçtikleri yola feromon salgılayarak yiyecek kaynaklarına giden yolda bir iz oluşturur. (II) Koloniler halinde yaşayan· karıncalar arasında her zaman sıkı bir dayanışma vardır. (III) Diğer karıncalar da bu maddenin bulunduğu yerleri takip ederek yiyecek kaynaklarına ulaşır. (IV) Yiyeceğe ulaşan ilk karınca, yine aynı yolu kullanarak döndüğünde feromon izleri ikiye katlanmış olur. (V) Çift sıralı feromon izi görülen yol da kolonideki diğer karıncalar tarafından yiyecek kaynağına giden en kısa yol olarak algılanarak tercih edilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) III
B) I
C) IV
D) V
E) II
3)

İran’da gerçekleşen İslam Devrimi’yle birlikte yönetimden uzaklaştırılan İran Şahı aşağıdaki lerden hangisidir?

A) Hüsnü Mübarek
B) Cemal Abdülnasr
C) Nehru
D) Nursultan Nazarbayev
E) Rıza Pehlev
4)

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde çeşitli alanlarda ilk olma özelliğine sahip şahıslardan biri değildir?

A) Bleda
B) Tonyukuk
C) Tomris Hatun
D) Aprın Çur Tigin
E) Kürşat
5)

I. Sokaklarında dolaşmaya başlar başlamaz buranın Kadıköy’den farklı olduğunu anlıyorum. II. İstikametim bu sefer, Yeldeğirmeni. III. Kadıköy vapur iskelesinden Haydarpaşa yönünde on dakika yürüdükten sonra İskele Sokak’a varıyorum. IV. Nasıl ki Topağacı, Nişantaşı’ndan bağımsız bir karaktare sahipse Yeldeğirmeni de Kadıköy’e bağlı olmasına rağmen bir o kadar farklı ve sürprizlerle dolu bir mahalle. V. İskele Sokak’tan çıkınca hedefim bu sefer ne Kadıköy çarşı kalabalığına girmek ne de Moda’da salınmak. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) IV
B) II
C) III
D) V
E) I
6)

Aşağıdakilerden hangileri iç Anadolu'nun etrafının dağlarla çevrili olmasının sonuçlarından biridir?

A) Konya da tektonik ovaların yükseltisinin fazla olması
B) Aksaray'da yıllık yağış miktarının az olması
C) Ankara'da alüvyal set göllerinin oluşması
D) Kay sende volkanik arazilerin bulunması
E) Nevşehir de kırgıbayırların oluşması
7)

Osmanlı Devleti’nde yer altında tüneller açarak kaleleri yıkmakla görevli olan askerî sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lağımcı
B) Yeniçeri
C) Turnacı
D) Humbaracı
E) Cebeci
8)

İzmir ve Bitlis’in Ekvator’a uzaklıkları hemen he­men aynı olmasına rağmen yıllık sıcaklık ortala­maları İzmir’de 16,7°C, Bitlis’te 9°C olarak görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin farklı ol­masıyla açıklanamaz?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı
B) Nem oranı
C) Yükselti
D) Denize göre konumları
E) Karasallık
9)

Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı “On Sekiz Mart Kahramanı” olarak nitelendirilen Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal Paşa
B) İsmail Cevat Paşa
C) Gazi Osman Paşa
D) Kâzım Karabekir Paşa
E) Hüseyin Avni Paşa
10)

Türkiye’de tarımsal üretim koşulları üzerinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?

A) Makine fiyatları
B) Mazot fiyatları
C) Tarım alanları
D) İklim
E) Destekleme alımları
11)

Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın diğer hayvancılık faaliyetlerine göre daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Küçükbaş hayvancılıktan daha az gelir elde edilmesine
B) İklim ve bitki örtüsünün uygun olmasına
C) Küçükbaş hayvanların süt veriminin fazla olmasına
D) Küçükbaş hayvanların et veriminin fazla olmasına
E) Tarım faaliyetlerinin küçükbaş hayvancılığı destekler nitelikte olmasına
12)

Yoğun olarak iç göç yaşayan bölgelerde plansız kentleşme sorunu vardır. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin göstergesi olmaz?

A) Çevre kirliliğini artması
B) Kaçak elektrik kullanımının yaygınlaşması
C) Trafik sorunlarının başlaması
D) Okul sayısının artması
E) Fabrikaların kent merkezinde olması
13)

Türk kültürünün eski eserlerinin bugünkü dile çevrilmesi, yalnızca içerik açısından değil, anlatım açısından da bize pek çok şey kazandıracaktır. Eski dönemlere ait oldukları için onları bugünkü dile aktarmak, yabancı dildeki bir eseri dilimize çevirmekten daha güç bir iştir. Deneyenler bilir ki böyle güçlüklerle karşılaşınca eserlerdeki Arap, Fars ve eski Türk kültürünün özellikleri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Yukarıdaki parçada eski Türk kültür eserlerinin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

A) Eski eserlerin bugün için bir kazanım olmasından
B) Günümüz diline zor uyarlanacağından
C) Eski eserlerde farklı kültürlerin etkilerinin olduğundan
D) Eski eserlerin anlaşılmasının çok güç olduğundan
E) Öz ve anlatım yönünden bize katkı sağlayacaklarından
14)

x, y, z doğal sayılardır. x + 5y = 4z + 6 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her za­man çifttir?

A) x + y
B) y + z
C) x + z
D) x . y
E) y . z
15)

O2 H2 CI P Na2 Yukarıdaki elementlerden kaç tanesi formülle gösterilmiştir ?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4
16)

Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız güzellikleri görebilmek için yolculuğumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır?

A) Farklı kültürel özelliklere sahip şehirler turizm açısından gelişmeye açıktır
B) Tarihî kalıntıları görmek o yerlerin geçmişini öğrenmek için yeterli değildir.
C) Çeşitli kitaplar, ansiklopediler yardımıyla gidilecek yerler hakkında bilgi edinilebilir.
D) Kimi yerlerin ayrımına ancak oralar gezilip görülerek varılır.
E) Değişik yapıya sahip yerler, insanların ilgisini çeker
17)

Vazolara yerleştirdiğiniz çiçeklerin uzun süre canlı kalması için şunları yapmalısınız: (I) Öncelikle vazoya yerleştirdiğiniz çiçeklerin yapraklarının suya değmemesine dikkat edin. (II) İki günde bir vazodaki suyu dinlenmiş suyla değiştirin. (III) Suyu mikroplardan arındırdığı için her su değişiminde bir yemek kaşığı çamaşır suyunu vazoya koyun. (IV) Her su değişiminde çiçek saplarını çapraz olarak 5 cm kesin. (V) Çiçeğin çabuk açılmasına yol açacağından, sararıp solmasını hızlandıracağından çiçeği, doğrudan güneş alan yerlere koymayın. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. ve IV
B) I. ve II
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.
18)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir?

A) Yol kenarındaki ağaçlar budandı.
B) Onunla bir toplantıda tanışmıştık.
C) Kolundaki ağrı için dün doktora gitti.
D) Kaç saattir burada bekliyorsunuz?
E) Öğle sıcağında iskelede oturmuş, denize bakıyordu.
19)

I.Ankara Antlaşması

II.Moskova Antlaşması

III.Lozan Antlaşması

IV.Mudanya Ateşkes Antlaşması

V.Sevr Antlaşması

Yukarıdakilerden hangisinde boğazlar ile il­gili bir karar yer almamıştır?

A) IV
B) I
C) II
D) III
E) V
20)

I. Yurtluk II. Sancak III. Ocaklık Yukarıdakilerden hangileri Klasik Dönem Osmanlı taşra teşkilatında yer atan yönetim birimlerinden biridir?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız III
21)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sanal ortam kullanımı için uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A) Paylaştığımız bilgi ve içeriklerden telif hakkı doğabileceğini unutmamalıyız
B) Bilmediğimiz kaynaklardan gelen mesajları açmadan silmeliyiz.
C) Sanal ortamda uzun zaman geçirmemeliyiz.
D) Bilgisayar ve tabletlerimizde lisanslı virüs programları kullanmalıyız.
E) Genel Ağ’da kişisel yazı, fotoğraf ve diğer bilgilerimizi paylaşmalıyız.
22)

63 kg pirinç üç farklı çuvala rastgele paylaştırıl­mıştır. Birinci çuvaldan 4 kg pirinç alınıp ikinci çuvala eklendikten sonra bu üç çuvaldaki pirinç miktarlarının eşit olması için ikinci çuvaldan 6 kg pirinç alınıp üçüncü çuvala eklenmiştir. Buna göre ikinci çuvalda ilk paylaşım sonun­ da kaç kilogram pirinç vardır?

A) 21
B) 17
C) 23
D) 19
E) 25
23)

- Misaki milli kararları - Türk Dil Kurumunun kurulması - Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki hangi temel ilke doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
E) İnkılapçılık
24)

Bir kimsenin kendi şahsına veya malına yapılan hukuka aykırı, hâlen devam eden bir saldırıyı önlemek için yaptığı ölçülü karşı saldırıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haksız fiil
B) Kuvvet kullanma
C) Iztırar hâli
D) Meşru müdafaa
E) Zorda kalma
25)

Samsun ile Osmaniye yaklaşık olarak aynı boylam üzerinde yer almaktadır. Buna göre Samsun ve Osmaniye için; I. Güneşin doğuş ve batış saatleri yıl boyunca aynıdır. II. Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynıdır. III. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. IV. Alacakaranlık süreleri aynıdır. bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) I ve IV
B) II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) III ve IV
26)

Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kalıcı hâle gelmesini sağlayan savaşlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Sırpsındığı
B) Sazlıdere
C) Otlukbeli
D) Nlğbolu
E) I. Kosova
27)

Türkiye’nin ilk tropikal meyvesi olarak tescillenen ve Güney Amerika orjinli meyve hangisidir?

A) Liçi
B) Karambola
C) Papaya
D) Pitaya
E) Graviola
28)

6 yıl sonraki yaşlarının ortalaması 21 olan 3 arkadaşın, 4 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?

A) 42
B) 33
C) 30
D) 39
E) 36
29)

Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?

A) Batı Karadeniz
B) Konya yöresi
C) Şanlıurfa
D) Trakya Yarımadası
E) Kars-Ardahan
30)

Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

A) Ormanların kesilmesi
B) Hava kirliliği
C) Çevre kirliliği
D) Deprem
E) Su kirliliği
31)

Osmanlı Devletinde Acemi Oğlanlar Ocağı'nda askeri ve bedeni eğitim ocağı olmakla beraber zanaat eğitimi de veriliyordu. Buna göre zanaat eğitimi görenlerin aşağıdakilerden hangisinde görevlendirildikleri savunulamaz?

A) Mehterhane
B) Tüfekhane
C) Humbarahane
D) Tophane
E) Kılıçhane
32)

Mondros Ateşkes Antlaşması için; I. Anadolu işgaline zemin hazırlaması, II. I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı açısından bütün sonuçlarıyla sona erdirmesi, III. Milli Mücadeleye neden olması nitelendirmelerin hangileri yapılabilir?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I ve III
E) Yalnız II
33)

1948 yılından beri 7 Nisan tarihi hangi evrensel etkinlik olarak anılmaktadır?

A) Dünya Demokrasi Günü
B) Çocuk Günü
C) Dünya Sağlık Günü
D) Dünya Barış Günü
E) Dünya Su Günü
34)

(I) Yeni yapılan bir araştırmaya göre Mısır Çölü’nde amatör bir arkeolog tarafından keşfedilen, piramitleri andıran gizemli yapılar uzun süredir kayıp olan piramitler olabilir. (II) Yaklaşık 8.000 km uzaktan Google Earth kullanarak yapıları geçtiğimiz sene keşfeden Angela Micol, bu yapıların başka değişik özelliklerinin olduğunu söyledi. (III) Böylece bazı teknolojik haritaların insanların sadece yön bulmaları için kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. (IV) Micol, bu yapıların, eski haritalarda piramit olarak gösterilmiş olduğunu da ekledi. (V) Yaklaşık 150 km dışarıda bulunan bu olası piramit kompleksleri, ender noktalarda tepecik grupları olarak karşımıza çıkıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II
B) IV
C) I
D) V
E) III
35)

Sanatçının romanlarındaki kahramanlar halkımızın yadırgamayacağı insanlardır. Feride ve benzeri kişiler bizim ideal arzularımızı okşadıkları için sevilmişlerdir. Hepsi de cana yakın, dost, insan kişilerdir. Hiçbiri büsbütün kötü değildir. Bizi insanlardan tiksindirmek istemeyen yazar onların dürüst, hoş ve mutlu yanlarını bulup göstermiştir. Bazı romancıların kirletme ve kötüleme merakına karşılık onda arıtma ve aklama isteği sezilir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangileriyle nitelendirilebilir?

A) Okurlarına insanları sevdirmek isteyen, iyimser
B) Özgün olmak isteyen, dürüst
C) İnsanları eğitmek isteyen, idealist
D) İnsancıl, yenilikçi
E) Gerçeklerin iyi yönlerini gösteren, realist
36)

Ayşen, evine belli sayıda arkadaşını davet etmiş ve her davetli arkadaşına üç adet kurabiye düşe­cek kadar kurabiye hazırlamıştır. Fakat davet ettiği arkadaşlarının yarısı gelmemiştir. Ayşen hazırladığı kurabiyelerin tamamını bitir­mek için gelen 6 arkadaşına beşer, diğerlerine üçer kurabiye vermiştir. Buna göre, Ayşen evine kaç arkadaşını davet etmiştir?

A) 6
B) 5
C) 7
D) 8
E) 4
37)

I. Akılcı, bilimsel ve gerçekçidir. II. Yabancı siyasi akımları ve ideolojileri esas almıştır. III. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. IV. Geçerliliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Yukarı da kilerden hangileri Atatürkçülüğün nitelikleri arasında yer almamaktadır?

A) III ve IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) Yalnız III
E) Yalnız II
38)

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi G - 20 üyesi değildir?

A) Meksika
B) Kolombiya
C) Suudi Arabistan
D) Türkiye
E) Güney Kore
39)

Türk - İslam devletlerinin yaptırdığı hastaneler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmamıştır?

A) İmarethane
B) Darülafiye
C) Bimaristan
D) Darüssıhha
E) Darüşşifa
Başka Sınava Geç