12 Şubat 2024 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 29 Soru
Süre: 43.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Çağdaş Türk şiirinin ustalarından Ahmed Arif, edebiyatımızın en gizemli, en ketum adamlarından biridir. Az ve öz yazmış, yaşarken pek ortada görünmediği gibi pek röportaj da vermemiş, yaşam öyküsüne ilişkin ayrıntıları paylaşmamıştır. O nedenle Ahmed Arifle ilgili hemen her şey hem edebiyat tarihi açısından hem de onu tutkuyla izleyen yüz binlerce okuru açısından çok büyük önem taşıyor. Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Çevresindekiler tarafından çok sevildiğine
B) Hayatı hakkında anlatmadığı şeyler olduğuna
C) Şiirleriyle her dönem ilgi odağı olduğuna
D) Şiirlerinde insanlara bir şeyler öğrettiğine
E) Kendinden sonrakilere önderlik ettiğine
2)

(I) Sürdürülebilir kalkınma, çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle planlanarak kullanılmasıdır. (II) Bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararını göz önünde bulundurmayı esas alır. (III) Doğal kaynakların doğru kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını da ifade eder. (IV) Sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi, ancak doğal zenginliklere saygılı ve duyarlı bir çevre etiğine sahip olmakla mümkün olabilir. (V) Çevre etiği, ekolojik dengenin ve ekosistemin korunarak çevreye saygı gösterilmesini gerektiren davranış ve değerlerdir. (VI) Çevre ile ilişkilerimizi, ister bireysel ister yönetsel isterse hukuksal olsun her türlü ahlaki yaklaşımlarımızı ve değerlerimizi içine alan geniş bir kavramdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

A) VI
B) III
C) IV
D) V
E) II
3)

“Piyasadaki kitaplar herhangi bir eleştiri süzgecinden geçirilmedikleri için bilgi yanlışlarıyla doludur.” Bu cümledeki “eleştiri süzgecinden geçirilmemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcılığı yakalayamamak
B) İncelenip değerlendirilmeden yayımlamak
C) Hayallere fazlaca yer vermek
D) Gözlemlerini olduğu gibi aktarmak
E) Nesnel ölçütlerle değerlendirilmek
4)

Birçok ülkede gün ışığından yaralanmak için uy­gulanan çağdaş yaz saati uygulamasını ilk defa öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alexander Graham Bell
B) George V. Hudson
C) Ali kuşcu
D) Harazmi
E) Kopernik
5)

32.10! - 9! + 8! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez?

A) 41
B) 50
C) 45
D) 36
E) 60
6)

MEB tarafından öğretmen ve öğrencilere önerilen Amir Khan yapımı film hangisidir?

A) Yerdeki Yıldızlar
B) Fanaa
C) Dangal
D) Peekay
E) Süperstar
7)

Okuyarak, dinleyerek ya da resimlere bakarak ulaşamayacağımız güzellikleri görebilmek için yolculuğumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleden çıkarılabilecek bir yargıdır?

A) Farklı kültürel özelliklere sahip şehirler turizm açısından gelişmeye açıktır
B) Tarihî kalıntıları görmek o yerlerin geçmişini öğrenmek için yeterli değildir.
C) Çeşitli kitaplar, ansiklopediler yardımıyla gidilecek yerler hakkında bilgi edinilebilir.
D) Kimi yerlerin ayrımına ancak oralar gezilip görülerek varılır.
E) Değişik yapıya sahip yerler, insanların ilgisini çeker
8)

Demokrat Parti'nin iktidarında Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A) ABD ile ilişkileri geliştirmek
B) Atatürk ilkelerini yaygınlaştırmak
C) Yeni eğitim kurumları açmak
D) Muhalefeti susturmak
E) Yeni seçim sistemi oluşturmak
9)

Kıbrıs'ta petrol araması yapan geminin adı nedir?

A) Çaka Bey
B) Piri Reis
C) Yavuz Sultan Selim
D) Barbaros Hayrettin
E) Orhan Gazi
10)

Seçebileceği birçok (I) bölüm olmasına rağmen bir hayli (II) düşündükten sonra mimarlık fakültesini tercih etmişti. Okurken derslerde zorlandığı için bir ara (III) bırakmayı düşünse de birden bire (IV) karar vermek istemediği için bu durumu zamana bıraktı. Bir süre sonra mimarlığın herhangi bir (V) bölüm gibi olmadığını, ilgi ve yetenek gerektirdiğini anladı. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) IV
B) II
C) III
D) I
E) V
11)

Türkiye, III. ye IV. jeolojik zamanlarda kuzeyden Av­rasya Lövhası, güneyden Afrika ve Arap Yarımada­sı levhalarının birbirine yaklaşması sonucunda sı­kışarak toptan yükselmeye uğramış genç oluşumlu bir araziye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin III. ve IV. je­olojik zamanlarda epirojenik hareketlerle toptan yükseldiğinin kanıtları arasında gösterilemez?

A) Platoların ortalama yükseltilerinin fazla olması
B) Toros ve Ağrı dağlarının zirvelerine yakın bölgelerde deniz fosillerinin bulunması
C) Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2000 m yükseltiye sahip ovaların bulunması
D) Kıyılarında akarsu aşındırma ve biriktirme şekli olan taraçalara rastlanması
E) Akarsuların denge profiline ulaşmış olması
12)

Aladağ'ın ardında, uzun bir koyak var. Koyak baştan ayağa ormanlık. İçinden yüzlerce pınar kaynıyor. Dört yanlan naneli, pürenli, içleri çakıl taşlı, soğuk, aydınlık pınarlar. Pınarlardan su yerine aydınlık kaynıyor, oluklardan su yerine ışık şakırdıyor. Çok eski zamanlardan bu yana burası, Aladağ’ın ardı Türkmen’in, Yörüğün, Aydınlı Yürüğünün yaylağı. Çukurova ne zamandan bu yana bu insanların kışlağıysa o zamanlardan bu yana da Aladağ’ın koyağı bunların yaylağıdır. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Tartışma
B) Tanımlama
C) Betimleme
D) Öyküleme
E) Açıklama
13)

Mustafa Kemal Paşa “Karşımızdakiler yalnız bizimle ilgili hesapları sormak gibi iyi, hakçı ve insancıl bir düşünceye sahip olsalardı sorun iki günde biterdi.” sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?

A) Sevr Barış Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Lozan Barış Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
14)

I. Heykellerin balbal donukluğundan kurtularak hareketlendirilmesi, II. Freskolarda insan yüzünün duyguları ifade edecek şekilde resm edilmiş olması, III. Türk minyatür sanatının başlatılması Yukarıdakilerden hangileri Uygur dönemi sanatın özellikleri arasındadır?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I, II ve III
15)

Türkiye’de aşağıdaki yer şekillerinden hangisi­nin oluşmasından akarsular etkili olmuştur?

A) Antalya’daki Elmalı Ovası’nın
B) Balıkesir’deki Kapıdağ Yarımadası’nın
C) Mersin Silifke Ovası’nın
D) Sinop kıyılarındaki falezlerin
E) Denizli Pamukkale travertenlerinin
16)

Bazı ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi tamamen uygun çevre koşullarının bulunmasına bağlıdır. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi verilebilir?

A) Kaplıca turizmi
B) Fuar organizasyonu
C) Reklamcılık
D) Olimpiyat oyunları
E) Konaklama hizmetleri
17)

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinden biri değildir?

A) Tohum
B) Reis Bey
C) Bir Adam Yaratmak
D) Asım
E) Çile
18)

Türkiye’de kıyı bölgelerindeki illerde nüfus yoğunluğu iç kesimlere göre daha fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Muğla
B) Adana
C) İstanbul
D) İzmit
E) Rize
19)

Aşağıdaki yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik en azdır ?

A) Göl
B) Okyanus
C) Deniz
D) Buzullar
E) Orman
20)

63a5b beş basamaklı doğal sayı olup 15 İle tam bölünebilmektedir. Buna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?

A) 15
B) 18
C) 13
D) 17
E) 12
21)

I. Kıyafette değişiklik II. Saltanatın kaldırılması III. Soyadı Kanunu’nun kabulü Yukarıdakilerden hangileri toplumsal yaşayışın düzenlenmesine yönelik inkılaplardan değildir?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I
22)

Bir torbadaki kartları 12 şer saydığımızda 8,16 şar saydığımızda 12, 20 şer saydığımızda 16 kart artıyor. Buna göre, torbada en az kaç kart vardır?

A) 248
B) 236
C) 240
D) 232
E) 244
23)

I. Akılcı, bilimsel ve gerçekçidir. II. Yabancı siyasi akımları ve ideolojileri esas almıştır. III. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. IV. Geçerliliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Yukarı da kilerden hangileri Atatürkçülüğün nitelikleri arasında yer almamaktadır?

A) III ve IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) Yalnız III
E) Yalnız II
24)

Zeytinliği olan bir çiftçi topladığı A tipi zeytinin her 7 kg’dan 1 litre zeytinyağı, B tipi zeytinin her 8 kg’dan 1 litre zeytinyağı elde etmektedir. Buna göre, bu çiftçi beşte üçü A tipi zeytinlerden oluşan toplam 1680 kg zeytinden kaç litre zeytinyağı elde eder?

A) 224
B) 228
C) 230
D) 242
E) 212
25)

Aşağıdakilerden hangisi şekilsel bölge oluşturulurken kullanılan fiziki ölçülerden biri değildir?

A) Doğal afet türü
B) Bitki örtüsü türü
C) Kültürel özellikler
D) İklim türü
E) Toprak türü
26)

(I) Paketinden çıkmaya hazırlanan, içinde ne olduğunu kestiremediğimiz, el değmemiş bir yılbaşı hediyesidir yeni yıl. (II) Bu gizemli paketi açmaya hazırlanırken, bütün yaşamıyla hesaplaşmak istiyor insan. (III) Yüzyıllık bir savaşın, sadece yılbaşlarında mola veren askerleri gibi, akrebin ve yelkovanın durduğu o anda, bilançoyu merak ediyorsunuz. (IV) Acaba ne kadar yara aldınız bu savaşta; güçlenerek çıkabildiniz mi mağlubiyetlerinizden? (V) Geride kalan yılların ne kadarından gururlu, ne kadarından pişmansınız bir düşünün. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "öznel bir tanımlama" yapılmıştır?

A) IV
B) III
C) I
D) V
E) II
27)

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda gelişen sanat dallarından biri değildir?

A) Minyatür
B) Çinicilik
C) Tezhip
D) Gravür
E) Hat
28)

(I) Tanzimat Dönemi’nden sonra sürekli roman yazan ve romanı her yönüyle ön plana çıkaran, içlerinde Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi isimler olmasına rağmen, sanatçımız azdır. (II) Bu dönemdeki sanatçılar daha çok siya­ setle ve düşünce sistemleriyle uğraşmış, bir kısmı da birer roman yazıp başka işlere yönelmişlerdir. (III) Mesela Samipaşazade Sezai, Nabizade Na­zım, Şemsettin Sami gibi yazarları bu kategoriye sokabiliriz. (IV) Bunların hemen hemen hepsi bi­rer romandan sonra dikkatlerini başka alanlara yönelttiklerinden Türk romanının bütün yükü Ah­met Mithat Efendi’ye kalmıştır. (V) Ahmet Mithat Efendi, yüze yakın öykü, roman ve tercüme roman yayımlamıştır. (VI) Zaten Ahmet Mithat’a da “yazı makinesi" denmesinin en büyük nedeni de budur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) V
B) II
C) VI
D) III
E) IV
29)

Aşağıda verilen faktörlerden hangisi, besin zincirinin işleyişini olumlu etkiler?

A) Doğal afetlerin oluşması
B) Yağmurun yağması
C) Toprağın kirlenmesi
D) Suların kirlenmesi
E) Çevreye sanayi tesislerinin kurulması
Başka Sınava Geç