28 Kasım 2022 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Türkiye’nin aşağıda yer alan hangisinin yükseltisi en azdır?

A) Obruk Platosu
B) Taşeli Platosu
C) Gaziantep Platosu
D) Çatalca - Kocaeli Platosu
E) Perşembe Platosu
2)

Bir üründen satış fiyatının %60’ı kadar kâr elde edilmektedir. Buna göre bu üründen maliyet fiyatına göre elde edilen kâr aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100
B) 150
C) 120
D) 200
E) 180
3)

2020 yılı ilk yarısında Avrupa birliği dönem başkanlığını yürüten ülke hangisidir?

A) Dubai
B) Hırvatistan
C) Kanada
D) Letonya
E) Litvanya
4)

Akarsuların sularını denize ulaştıramayıp bir göle döküldüğü veya buharlaşıp ortadan kalktığı alanlara kapalı havza denir. Buna göre, ülkemizde kapalı havzaların oluşumunda aşağıda verilen özelliklerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir?

A) Ortalama yükselti
B) İklim
C) Yer şekilleri
D) Bitki örtüsü
E) Jeolojik yapı
5)

Aşağıda verilen tarihlerin

I. 21 Aralık

II. 21 Haziran

III. 23 Eylül

IV. 21 Mart

hangisinde tüm Dünya'da gece-gündüz eşitliği yaşanmaktadır?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve IV
D) I ve III
E) II ve III
6)

(I) Sanatçının görevi, güzellikleri aramak, bulmak ve yansıtmak değil, sıra dışı olanı anlatmaya cesaret etmektir. (II) Aramak ve bulmaksa, ancak, bilim adamının işidir. (III) O, doğanın yasalarını inceler, onların sebeplerini araştırır; yeni şeyler bulur. (IV) Sanatçı, araştırmak ve bulmaktan çok aykırının peşine düşer. (V) Orhan Veli, ölçüsüz uyaksız şiir yazmaya "cesaret ettiği" için ölümsüz şiirler yarattı. (VI) Picasso da, kendi çağının anlayışı ile taban tabana zıt olan kübist yapıtlarla vurdu sanata damgasını. Numaralanmış cümlelerden hangisinin çıkartılma­sı, anlatımın akışını bozmaz?

A) II
B) I
C) III
D) IV
E) V
7)

Ani Kalesi’ni fethettiği için Abbasi Halifesi Kaim bi Emrullah’tan, “Ebul Feth (Fetihlerin Ba­bası)” unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağrı Bey
B) Melikşah
C) Tuğrul Bey
D) Sultan Sencer
E) Alparslan
8)

Aşağıdakilerden hangisi sanayi kirliliğinden etkilenen akarsulardan biridir?

A) Botan
B) Çoruh
C) Susurluk
D) Aras
E) Zap
9)

Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye Büyük Millet Meclis i’ne karşı düzenlenen isyanlardan biri de­ğildir?

A) Pontus Rum isyanı
B) Bozkır isyanı
C) Şeyh Bedrettin isyanı
D) Şeyh Eşref İsyanı
E) Çapanoğlu isyanı
10)

Türkiye'de yetişen maki bitkisi Akdeniz Bölgesinden Marmara Bölgesine doğru gidildikçe sınırı alçalır. ' Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzü şekilleri
B) Yükselti
C) Yağış miktarı
D) Enlem
E) Toprak türü
11)

Kolay ----, düşünmeden ----, soran, araştıran bir birey olmanın yolu kitaplardan geçiyor. Bu cümledeki boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) açıklamayan – okumayan
B) başaramayan – incelemeyen
C) anlamayan – konuşmayan
D) beğenmeyen – kabullenmeyen
E) söylemeyen – bilmeyen
12)

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Yağış rejimlerinin düzenli olması
B) Yükselti ve engebeliğinin fazla olması
C) Demir-çelik fabrikalarının bulunuşu
D) Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farklılıkları
E) Dağların uzanış yönü
13)

Yıldızların bir araya gelerek oluşturdukları yıldız kümelerine ne ad verilir ?

A) Galaksi
B) Uzay
C) Evren
D) Dünya
E) Takım yıldızı
14)

Ben kendi hesabıma, ağır okumayı huy edindim ve bundan da zarar görmedim. Elimde kalem olmadan hiçbir zaman okumaya başlamam. Eleştireceğim yapıtta, not alınacak veya estetik zevkine varılacak yerlerin altını çizerim. Okuma bitince, birkaç gün sonra bile olsa yazarın ismini taşıyan bir fişin üzerine yapıtın özetini çıkarır, eleştirmen gözüyle kendi düşüncemi yazar, incelenecek yerleri gösteririm. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A) Bir yapıtı eleştirmek için nasıl bir yol izlersiniz?
B) Sizce okuma eylemi nasıl yapılmalıdır?
C) Kitap seçiminde nelere dikkat edersiniz?
D) Bir yapıtı eleştirirken yazarına önem verir misiniz?
E) Sizce önemli olan, eleştirinin hangi yönüdür?
15)

Osmanlı Devleti’nin Batı etkisinde yaptığı ilk camiinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nuru Osmaniye Camii
B) Aksaray Camii
C) Sultan Ahmet Camii
D) Nusretiye Camii
E) Ortaköy Camii
16)

Türkiye’de ilk nüfus sayımı olan 1927’den günümüze olan süreçte Türkiye nüfusunun tarihsel gelişim özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Nüfus artış hızı sürekli azalmıştır.
B) Nüfus miktarı sürekli artmıştır
C) Nüfus yoğunluğu sürekli artmıştır.
D) Nüfus giderek yaşlanmıştır
E) Nüfusun %90’dan fazlası günümüzde kentlerde toplanmıştır.
17)

Aşağıda evsel atıklar ve geri dönüşüm ile ilgili bazı ifadeler veriliyor. Buna göre; I.Okullarımızdan ve evlerimizden çıkan atıklarımızın genel ismi evsel atıktır. II.Uzaya gönderilen uydular evsel atıklara örnek verilebilir. III.Çöp diye adlandırdığımız katı atıkların artması önemli çevre sorunlarına yol açabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III
E) II ve III
18)

Halk arasında “Çobanyıldızı” olarak bilinen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plüton
B) Merkür
C) Mars
D) Jüpiter
E) Venüs
19)

Soru: Destek ve hareket sistemi sağlığı için yapmamız gerekenlerden beş tanesini yazınız. Cevap : 1. Sandalyede dik oturmalıyız. 2. Sırt çantası taşıyorsak iki omzumuzda taşımalı, tek omuzda taşımamalıyız. 3. Yere eğilirken dizleri bükerek eğilmeliyiz. Belimizden bükülerek eğilmek omurgamızın hasar görmesine neden olabilir. 4. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 5. Düzenli egzersiz yapmak, koşmak yüzmek, tenis oynamak gibi sporlar kas ve kemiklerimizi güçlendirir. Yukarıdaki soru 20 puanlık olduğuna göre öğrenci bu sorudan kaç puan almış olabilir?

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
E) 20
20)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Aç kurt aslana saldırır.
B) Aç ile eceli gelen söyleşir.
C) Aç köpek fırın deler.
D) Açın imanı olmaz.
E) Açın gözü ekmek teknesinde olur.
21)

Osmanlı Devletinde Eflak - Boğdan’da yaşayan Hristiyan halka verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voynuk
B) Hıdiv
C) Voyvoda
D) Balyos
E) Ulah
22)

Bir sokak, boylu boyunca aralarındaki mesafe eşit olacak şekilde 20 tane ağaç dikiliyor. Aralarındaki mesafe 6 metre kısa olsaydı 24 tane ağaç dikilecekti. Buna göre sokağın uzunluğu kaç metredir ?

A) 840
B) 240
C) 720
D) 360
E) 180
23)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin hem doğal hem de beşerî açıdan bir turizm değeridir?

A) Damlataş Mağarası
B) Cehennem Obruğu
C) Kapadokya Yöresi
D) Ani Harabeleri
E) Truva Antik Kenti
24)

Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, kırık hatların aşağıdaki yerlerden hangisiyle paralellik gösterdiği söylenemez?

A) Volkanik araziler
B) Falez sahaları
C) Horst-graben sahaları
D) Çöküntü ovaları
E) Termal turizm alanları
25)

41 günde 3 şampiyonluk kazanarak adından sıkça söz ettiren ve Avrupa Judo Federasyonu tarafından "Judonun Altın Çocuğu" olarak adlandırılan sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serpil Adıyaman
B) Servet Tazegül
C) Mihraç Akkuş
D) Nur Tatar
E) Yaşar Sevinçligil
26)

Yeni iş modelleri, çalışma yöntemleri ve iletişim tekniklerinin değişmesi sosyolojik olarak önemli olayları doğurmaktadır (I) (ortaya çıkarmaktadır). Yapay zekâ işlemcilerinin endüstriyelleşmesi ile birlikte sosyal alanda değişim hızının birden artacağı, buna rağmen yeni gelen kuşakların bu hıza kolaylıkla adapte olabileceği (II) (kendilerini uyarlayabileceği) düşünülmektedir. Çünkü kuşakların analizi yapılmaya (III)(çözümlenmesine) çalışılırken genel olarak yaşanan büyük ve unutulmayacak olayların kuşaklar üzerindeki yansımaları (IV) (etkisi) dikkate alınır. Son yıllarda dünya; yapay zekâ, robot teknolojileri ve hizmet otomasyonlarında oldukça hızlı ve önemli gelişmelere sahne olmaktadır (yol açmaktadır).(V) Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

A) II
B) V
C) IV
D) I
E) III
27)

Bir araç bir yolun 25sini 80 km/s, kalan yolun 13ini 60 km/s ve son kalan kısmı 120 km/s hızlarla gidi-yor. Araç yolun tamamını 7 saatte gittiğine göre, toplam yol kaç km dir?

A) 400
B) 450
C) 600
D) 750
E) 900
28)

Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1-Fransa 2-Afganistan 3-Sovyet Rusya
B) 1-Sovyet Rusya 2-Fransa 3-Afganistan
C) 1-Fransa 2-Sovyet Rusya 3-Afganistan
D) 1-Afganistan 2-Sovyet Rusya 3-Fransa
E) 1-Sovyet Rusya 2-Afganistan 3- Fransa
29)

Türkiye’de yapılan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırlarının diğerlerine göre en uzun sürede değişeceği söylenebilir?

A) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Bölgesi
B) Akdeniz Geçiş İklimi Bölgesi
C) Türkiye’nin güney kıyılarındaki sık nüfuslu bölgeler
D) Türkiye’nin pamuk tarımı bölgeleri
E) Çatalca-Kocaeli Endüstri Bölgesi
30)

Ayşe’nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmiştir. Kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksik olduğuna göre kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı kaçtır?

A) 8
B) 32
C) 12
D) 28
E) 16
31)

I. Mekke II. Bağdat III. Kudüs Yukarıdaki yöreler, hangi savaşın sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır?

A) Balkan Savaşları
B) II. Dünya Savaşı
C) I. Dünya Savaşı
D) 93 Harbi
E) Trablusgarp Savaşı
32)

Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Mevsimler
B) Gece - gündüz
C) Aylar
D) Haftalar
E) Yıllar
33)

Çocukların kabiliyetini keşfedecek insanlar, anne ve babalar sanılır. Hâlbuki hiçbir anne veya baba, çocuğunu kabiliyetine göre yetiştirmeyi düşünmez. Bilhassa onun kabiliyetini köreltip kendi hangi mesleğe özeniyorsa çocuğunun da o mesleğe girip adam olmasını arzular. Eğer anne babalar çocuklarının yeteneklerine saygı göstermeyi bilseler, onları destekleselerdi; mesleklerini seven başarılı insanlar artardı. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklar ailelerinden çok başkalarının etkisi altında kalırlar.
B) Her aile, çocuğunun kendisi gibi olmasını ister.
C) Çocukların meslek seçimleri yetenekleriyle doğru orantılıdır.
D) Çocuk gelişiminde anne babanın rolü büyüktür.
E) Mesleğinde başarılı insanlar istiyorsak çocuklarımızı yeteneklerine göre yönlendirmeliyiz.
34)

I. Sadrazamlık II. Kazaskerlik III. Şeyhülislamlık Osmanlı Devleti’nde yukarıdaki görevlerden hangilerine devşirmeler getirilmemiştir?

A) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız III
35)

Firdevsî’nin Şehnâme adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk hakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teoman
B) Kül Tigin
C) Bilge Kağan
D) Mukan Kağan
E) Afrasyab
36)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Osmanlı Devleti’nin “seyfiye” sınıfı üyelerinden biri değildir?

A) Beylerbeyi
B) Kazasker
C) Kapı kulu askerleri
D) Sadrazam
E) Vezirler
37)

Yavuz 13, annesi 37 yaşındadır. Buna göre 3 yıl sonra Yavuz’un yaşı annesinin yaşının yüzde kaçı olur?

A) 40
B) 20
C) 30
D) 25
E) 35
38)

I. padişahların tahtan indirilmesi, II. savaş kararı alınması, III. ıslahatlar yapılması Osmanlı Devlet’inde yukarıdakilerden hangileri içinde Şeyhülislamdan fetva istenmiştir?

A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I ve II
39)

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri “Sinema” dalında ödül aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Derviş Zaim
B) Mehmet Çebi
C) Sadettin Ökten
D) İsmail Kara
E) Necmeddin Okyay
40)

Canlıdaki herhangi bir özelliğin kalıtsal olduğunu aşağıdaki verilenlerden hangisi ile anlaşılabilir? I. Canlıların yaşamı boyunca devam etmesiyle II. Gelecek nesillere aktarılmasıyla III. Canlının yaşadığı ortamın koşullarından etkilenmesiyle

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) II ve III
41)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Osmanlı, zaman zaman düşmanın büyük gemilerine karşı önlemler almaya çalışmıştı.
B) Sanatçı çoğu zaman çocukluk günlerine dönmenin hayaliyle tutuşuyormuş.
C) Bu akşamki müsabaka yoğun kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenecekmiş.
D) Sınıfta aynı sıralarda oturduğu birçok arkadaşı yaşça büyüktü kendisinden.
E) Nasrettin Hoca çeşitli fıkralarda okurun karşısına bir çok farklı rolde çıkıyordu.
42)

Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özellik­lere sahiptir. Bazı yerler geniş ovalar ve platolar, bazı yerler dağlık ve engebeli alanlar, kimi yerler ise kayalık ve bataklıklardan oluşur. Ülkemizdeki yüzey şekillerinin farklılık arz etmesi arazi kulla­nımını da çeşitlendirmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğ­ru arazi kullanımına ömek gösterilemez?

A) Yüksek ve engebeli alanlardan oluşan Taşeli ve Teke platolarında küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapılması
B) Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kar kalın­lığı vetopoğrafik koşulları uygun dağlarda kış sporları için tesislerin yapılması
C) Dilovası, Çayırova, İzmit ve Çukurova’nın ta­rıma elverişli arazilerinin endüstrileşme ile bir­likte yerleşime açılması
D) Doğu Karadeniz başta olmak üzere doğal gü­zelliklere sahip birçok yerin mesire alanı ola­rak veya yayla turizmi amacıyla kullanılması
E) Bafra, Gediz, Silifke gibi delta ovalarında çe­şitli endüstriyel tarım ürünü yetiştirilmesi
43)

Soluk alırken havanın geçtiği organlar karışık olarak verilmiştir. 1. Soluk borusu 2. Burun 3. Bronş 4. Yutak 5. Akciğerler 6. Gırtlak Buna göre, havanın izlediği yolun sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5
B) 1 – 3 – 5 – 2 – 4 – 6
C) 1 – 2 – 4 – 3 – 6 – 5
D) 2 – 4 – 1 – 6 – 5 – 3
E) 3 – 1 – 5 – 2 – 4 – 6
44)

Maddenin Hangi Hâliyim? Taneciklerim titreşim hareketi yapar. Taneciklerim öteleme hareketi yapmaz. Taneciklerim arasında boşluk çok azdır. Sıkıştırılamam. Buna göre paragrafta kendini tanıtan madde hangi fiziksel hâlde bulunmaktadır?

A) Katı
B) Sıvı
C) Katı-Sıvı
D) Gaz
E) Sıvı-Gaz
45)

Şeyh Sait Ayaklanması ilk olarak aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde başlamıştır?

A) Muş
B) Mardin
C) Harput
D) Erzincan
E) Ergani
46)

• Trablusgarp, Balkan ve l. Dünya Savaşlarına katılma • Başkomutanlık Savaşı’ndan sonra “mareşal” unvanı alma • 1944 yılına kadar Genelkurmay başkanlığı yapma özellikleri aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir?

A) Rauf Orbay
B) Kazım Karabekir
C) İsmet İnönü
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Fevzi Çakmak
47)

Lokantaya giden 12 kişilik bir grup arkadaş yemek yiyorlar. Hesabı ödemek için kasaya geldiklerinde herkesin eşit hesap ödemesi gerektiğini kendi aralarında konuşuyorlar. Ama 3 kişi yanlarında nakit para olmadığını ifade edip lokanta da kredi kartı geçmediğini bahane ederek hesap ödemiyorlar. Kalan kişiler ise ilk duruma göre 9’ar TL fazla hesap ödüyorlar. Buna göre ilk durumda kişi başı ödenmesi gereken hesap kaç TL’dir?

A) 36
B) 18
C) 12
D) 45
E) 27
Başka Sınava Geç