09 Aralık 2023 Çıkmış Sorular

Kategori: Çıkmış Sorular
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A)
B)
C)
D)
2)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızlarını azaltmaları
B) Dar bir kavisle dönmeleri
C) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
3)

Aşağıdaki şıklardan hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

A) Motor rölanti devrinin yüksek olması
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması
C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmes
4)

Radyatör Termostat Devridaim pompası Yukarıda verilen parçalar, motordaki hangi sistemin elemanıdır?

A) Marş sistemi
B) Yakıt sistemi
C) Yağlama sistemi
D) Soğutma sistemi
5)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Sağdan ana yola girişi
B) Soldan ana yola girişi
C) Sağa tehlikeli virajı
D) Açılan köprüyü
6)

1. İtfaiye araçları
2. Organ ve doku nakil araçları
3. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
4. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 1 - 2 - 4 - 3
C) 2 - 1 - 4 - 3
D) 2 - 3 - 1 - 4
7)

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) A
B) B
C) C
D) D
8)

Aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisine sahip olan bir kişi motosiklet kullanılabilir?

A) A2
B) B
C) C
D) F
9)

I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10)

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
B) Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
C) 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
D) 6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
11)

Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
12)

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi,bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
13)

Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

A) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
D) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
14)

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdaki şıklardan hangisini yapması yasaktır?

A) Sola dönüş yapması
B) Sağa dönüş yapması
C) Aynı yönde seyretmesi
D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
15)

Geçici hafıza kaybı Burundan kan gelmesi Göz bebeklerinde büyüklük farkı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A) Baş
B) Karın
C) Göğüs
D) Omurga
16)

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A) A
B) B
C) C
D) D
17)

Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Kusturmak
B) Tuzlu su içirmek
C) Yoğurt yedirmek
D) Açık havaya çıkarmak
18)

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A) Otobüs
B) Otomobil
C) Motosiklet
D) Kamyon
19)

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir ?

A) A
B) B
C) C
D) D
20)

Aşağıdaki şıklardan hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B) Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
C) Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
D) Boğucu sargı (turnike) uygulanması
21)

Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sahibi değiştiğinde
B) Sigorta süresi bitiminde
C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D) Tescil belgesi değiştirildiğinde
22)

Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

A) Haftalık
B) Günlük
C) Aylık
D) Altı aylık
23)

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulunduğu şeritte seyretmesi
B) Geçme sırasında hızını artırması
C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
24)

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

- Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.

- Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.

- Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdaki şıklardan hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A) Belediye
B) Mahalle muhtarları
C) Tarım İl Müdürlüğü
D) Millî Eğitim Müdürlüğü
25)

Aşağıdaki şıklardan hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kaçması
D) Baş-çene pozisyonu verilmesi
26)

Aşağıdaki şıklardan hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Başkalarının haklarına saygı göstermek
B) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C) Kurallara uymaya özen göstermek
D) Hırslı ve kızgın olmamak
27)

Aşağıdaki şıklardan hangisi bölünmüş kara yoludur?

A) A
B) B
C) C
D) D
28)

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Yakını gösteren ışıkların
B) Uzağı gösteren ışıkların
C) Acil uyarı ışıklarının
D) Park ışıklarının
29)
A) Kamyonet
B) Motosiklet
C) Traktör
D) Otomobil
30)

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden biri değildir?

A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek
C) Frenleme performansını azaltmak
D) Titreşimleri azaltmak
31)


• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A) Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B) Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
C) Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D) Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
32)

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Lastikte basınç kaybı olduğunu
B) Şarj sisteminin çalışmadığını
C) Yağ basıncının çok düştüğünü
D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
33)

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
34)

Göstergeleri dijital olan araca, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Rot ayarı
B) Balans ayarı
C) Akü takviyesi
D) Vantilatör kayışının kontrolü
35)

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Dönüş ışıklarının
B) Sis veya park ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
36)

I- Atardamar kanamaları

II- Toplardamar kanamaları

III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
37)

Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 4 - 2 - 1 - 3
C) 4 - 1 - 2 - 3
D) 2 - 3 - 1 - 4
38)

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak

• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları
39)

Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?

A) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır
B) Sıcak içecekler verilir.
C) Vücudu serinletilir.
D) Sıcak duş yaptırılır.
40)

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B) Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C) Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D) Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
41)

I- İlk yardım tedbirlerini almak

II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
42)

Aşağıdaki şıklardan hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken iş­lemlerden biri değildir?

A) Yağ seviyesi kontrolü
B) Hava filtresi kontrolü
C) Yağ kaçağı kontrolü
D) Yağ rengi kontrolü
43)

I. Beyaz baston taşıyan
II. Kollarında üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan
III. Bir yayanın veya bir köpeğin yardımı ile yürüyen

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin, taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
44)

Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanısıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir

A) Her türlü iklim şartlarında
B) Sadece sıcak yaz aylarında
C) Sadece zorlu kış koşullarında
D) Donma gerçekleştikten sonra
45)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sağa dönmenin yasaklandığını
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini
Başka Sınava Geç