10 Aralık 2023 İlk Yardım Soruları

Kategori: İlk Yardım Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A) Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
B) İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
C) Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
D) Kazazedeye yakın mesafede durulması
2) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek üzere tasarlanan ve araç gövdesi ile tekerlekler arasına yerleştirilen sisteme ne ad verilir?
A) Şarj sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Direksiyon sistemi
D) Süspansiyon sistemi
3) Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A) Otomobil
B) Traktör
C) Motosiklet
D) Otobüs
4) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
B) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
C) Dönemeçlere girerken hızın artırılması
D) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
5) Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan
B) Ayağında çıkık olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Birinci derece yanığı olan
6) Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) D - Y
B) Y - D
C) D - D
D) Y - Y
7) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A) Aynı
B) Daha büyük
C) Daha küçük
D) Önemli değildir.
8) Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A) Kutup başlarının sıkı olması
B) Kutup başlarının temiz olması
C) Akü reklam etiketinin yırtılması
D) Üst kısmında pisliklerin birikmesi
9) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A) Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B) Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C) Yaya figürlü yeşil ışık
D) Kırmızı oklu ışık
10) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şoka karşı önlem alınması
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi
11) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A) 5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B) Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C) Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D) Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
12) Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A) Motor freni
B) El freni
C) Egzoz freni
D) Kompresyon freni
13) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Pazı kemiği
B) Kaburga kemiği
C) Kaval kemiği
D) Uyluk kemiği
14) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Koma
B) Şok
C) Hâlsizlik
D) Zehirlenme
15) Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
A) Başını her zaman düz tutması
B) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C) Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D) Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
16) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B) Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C) Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D) Frenlerin ayarsız olması
17) Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
A) 5 numaralı aracın geçmesini
B) 4 numaralı aracın yavaşlamasını
C) 1 numaralı aracın sağa geçmesini
D) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
18) Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi
B) Dörtlü flaşör göstergesi
C) Cam rezistansı göstergesi
D) Kısa ve uzun far göstergeleri
19) Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
20) Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinç kaybı olması
B) Reflekslerin kaybolması
C) Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
21) Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
22) B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Traktör
B) Motosiklet
C) Minibüs
D) Kamyonet
23) Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A) Aşırı tepki gösterilmesi
B) Birdenbire sinirlenilmesi
C) Bencillikten uzak durulması
D) Kaba ve saldırgan davranılması
24)

Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

A)  A
B)  B
C)  C
D)  D
25)

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

A)    
B)    
C)    
D)    
26) Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
B) Diğer şeride geçilemeyeceği
C) Öndeki aracın geçilebileceği
D) İki yönlü kara yolu olduğu
27) Soru 10. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Hâlsizlik
B) Şok
C) Kansızlık
D) Koma
28) Soru 14. Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A) Okul geçidi
B) Yaya geçidi
C) Hemzemin geçit
D) Rampalı geçit
29) Soru 35. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
A) Uluslararası yol
B) Devlet yolu
C) Demir yolu
D) Otoyol
30) Soru 43. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motor devri düşürülür.
B) Motor devri yükseltilir.
C) Motor hemen durdurulur.
D) Motor rölantide çalıştırılır.
31)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A)    
B)    
C)    
D)    
32) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması
33) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kamyon garajını
B) Kamyonun giremeyeceğini
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
34) I. Spor ve iş kazalarıII. Yüksek bir yerden düşmeIII. Otomobil ya da motosiklet kazaları Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
35) Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
A) Buji
B) Ampul
C) Sigorta
D) Enjektör
36) Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
A) İstediği şeridi
B) 1 numaralı şeridi
C) 2 numaralı şeridi
D) 3 numaralı şeridi
37) Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A) Sabır
B) Öfke
C) İnatlaşma
D) Aşırı tepki
38)

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün-de tutulur.
Başka Sınava Geç