10 Aralık 2023 Trafik Soruları

Kategori: Trafik Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
A) Geçiş yolu
B) Bağlantı yolu
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol
2)

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
3)

Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı
4)

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
5)

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
6)

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
7)

 

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
8)

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren

A) Ses
B) Duyuru
C) Konuşma
D) Gürültü
9)

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
10)

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
11)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
12)

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
13)

-Park probleminin artması

-Çevrenin bozulması ve kirlilik

-Yakıt tüketiminin artması ve israf

-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A) Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B) Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C) Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D) Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
14)

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
15)

 

I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A) Yalnız III
B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV.
D) II, III ve IV.
16)

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
17)

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
18)

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

A)
B)
C)
D)
19)

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
20)

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Yolculuğun huzurlu geçmesine
B) Yolculuk süresinin kısalmasına
C) Trafiğin hızlı akmasına
D) Gürültü kirliliğine
21)

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
Başka Sınava Geç