13 Ocak 2024 İlk Yardım Soruları

Kategori: İlk Yardım Soruları
Soru Sayısı: 42 Soru
Süre: 63 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2024
Kalan Süre
59
1) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
B) Motor yüksek devirde kullanılır.
C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D) Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
2) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B) Aracını sağ kenara yanaştırması
C) Varsa sığınma cebine girmesi
D) Gerekli hâllerde durması
3) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A) Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi
B) Genellikle göğüs ortasında başlaması
C) Dinlenmekle geçmemesi
D) Uzun süreli olması
4) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Sindirime yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığını düşürmek
C) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
5) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
B) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
6) Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
7) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A) Altında
B) Üzerinde
C) Ortasında
D) Hizasında
8) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A) Kötü koku yayması
B) Çirkin görünüm arz etmesi
C) Hastalık bulaştıran zararlıların üremesine sebep olması
D) Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
9) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Hızını artırmalı II. Hızını azaltmalı III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B) 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D) 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
11) I. Traktörler II. Otomobiller III. Motorlu bisiklet ve motosikletler IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
12) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Mali sorumluluk sigortası
D) Motorlu araç trafik belgesi
13) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücü belgesi
B) Araç imalat belgesi
C) Kaza tespit tutanağı
D) Motorlu taşıt sürücü sertifikası
14) Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A) Oturuş
B) Yan yatış
C) Sırtüstü yatış
D) Yüzüstü yatış
15) Aracın aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda aşağıdaki parçalardan hangisinin bakımı daha sık yapılmalıdır?
A) Hava filtresi
B) Hız göstergesi
C) Araç içi dikiz aynası
D) Soğutma suyu antifrizi
16) Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Dolaşım sisteminin
B) Sindirim sisteminin
C) Hareket sisteminin
D) Sinir sisteminin
17) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz ile kalça arası
B) Ayak bileğinin alt kısmı
C) Ayak bileğinin üst kısmı
D) Diz kapağının olduğu bölge
18) Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) El freninin daha iyi tutmasına
B) Motor parçalarının zarar görmesine
C) Egzoz susturucusunun delinmesine
D) Lastik hava basınçlarının düşmesine
19) Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C) Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
20) Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Motorlu araç çeşididir. II. Römork ve yarı römork çeker. III. Yük taşımak için imal edilmiştir
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
21)

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A) şok
B) oturuş
C) yarı yüzükoyun-yan
D) baş geri-çene yukarı
22) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kaçması
D) Baş-çene pozisyonu verilmesi
23) Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
24) Soru 7. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A) Bacağında kanama olanlarda
B) El bileğinde açık kırık olanlarda
C) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D) Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
25) Soru 17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A) Yaya giremez.
B) Bisiklet giremez.
C) At arabası giremez.
D) Motorlu taşıt giremez.
26) Soru 42. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A) Korna
B) Yağ lambası
C) Şarj lambası
D) Park lambası
27) İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?
A) Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C) Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D) Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
28) Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
29)

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

A)    
B)    
C)    
D)    
30) Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 4 numaralı aracın hızını artırması
B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
31)

I. Damar ve sinir sıkışmasına

II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine

III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
32) Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Şekerli su içirilmeli
B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
33) Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?
A) Boş
B) 1. vites
C) 2. vites
D) 3. vites
34) • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A) Mizacın
B) Beden dilinin
C) Trafik adabının
D) Konuşma üslubunun
35) Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A) Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B) Karın bölgesinde olan kanamalarda
C) Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D) Kol bölgesinde olan kanamalarda
36) Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?  
A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
37) Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Takip mesafesi hızın metre cinsinden en az yarısı kadardır.
B) Hız ile takip mesafesi arasında bir ilişki kurulamaz.
C) Hız arttıkça takip mesafesi sabit kalır.
D) Hız arttıkça takip mesafesi azalır.
38) Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
B) Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
C) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
D) Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür.
39) Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A) Jantın eğilmesi
B) Fren hidroliğinin azalması
C) Sürüş konforunun azalması
D) Bijon somunlarının gevşemesi
40)

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

A) Yetişkin: 2cm - Bebek: 1cm
B) Yetişkin: 3cm - Bebek: 2cm
C) Yetişkin: 5cm - Bebek: 4cm
D) Yetişkin: 7cm - Bebek: 6cm
41)

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

A) bak-dinle-hisset yöntemi
B) Heimlich manevrası
C) turnike uygulaması
D) şok pozisyonu
42)

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına ............ denir.

A) kırık
B) çıkık
C) donma
D) burkulma
Başka Sınava Geç