20 Şubat 2024 İlk Yardım Soruları

Kategori: İlk Yardım Soruları
Soru Sayısı: 15 Soru
Süre: 22.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
2) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A) Hırçınlık
B) Bencillik
C) Sorumluluk
D) Hoşnutsuzluk
3) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A) Demir yolu alt geçidine
B) Demir yolu üst geçidine
C) Kontrollü demir yolu geçidine
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine
4) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
5) Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerin temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünü
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
6) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
7) Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı; I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor, II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor, III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor. Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
8) Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A) Batı
B) Doğu
C) Kuzey
D) Güney
9) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
A) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
B) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
10) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A) Geçiş yolu
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş üstünlüğü
11) Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
A) Yalnız I 
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
12) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A) Solunum sayısının değerlendirilmesi
B) Hoşgörülü ve nazik davranılması
C) Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D) Cilt renginin değerlendirilmesi
13) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
A) A
B) B
C) C
D) D
14) Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Viraja sert girmesi
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması
15) I. Aracın yük ve teknik özelliğine II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Başka Sınava Geç