20 Şubat 2024 Trafik Soruları

Kategori: Trafik Soruları
Soru Sayısı: 37 Soru
Süre: 55.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Sürücü dahil 17 kişiyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A) Minibüs
B) Kamyonet
C) Motorsiklet
D) Tramvay
2) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücü için ne anlama gelir?
A) Motoru durdurmasını
B) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C) Hareket için hazırlanmasını
D) Geri dönmesi gerektiğini
3) Tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hız azaltmak için frene basılması
B) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D) Ters yönden yola girilmesi
4)

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olmas

ı II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
5)

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdaki şıklardan hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı
B) Yolun eğimi
C) Lastiklerin durumu
D) Yolun genişliği
6)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
7)

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması
8)

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
9)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdaki şıklardan hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
10)

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
 
Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
11)

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
12)

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A) Eskort eşliğinde
B) Seyyar tepe lambası taktırarak
C) Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D) Araçlarında bir gözcü bulundurarak
13)

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
14)

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A) Yol yardımını
B) Aracın servise götürüleceğini
C) Park yapan aracın çekileceğini
D) Sadece arızalı araçların çekileceğini
15)

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
16)

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
B) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
D) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması
17)

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASR
B) ABS
C) Emniyet kemeri
D) Hava yastığı
18)

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
19)

 

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
20)

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren

A) Ses
B) Duyuru
C) Konuşma
D) Gürültü
21)

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

A)
B)
C)
D)
22)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A)
B)
C)
D)
23)

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A) Banket
B) Şerit
C) Platform
D) Kavşak ortak alanı
24)

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
25)

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı
B) İklim koşulları
C) Yolun genişliği
D) Aracın yük durumu
26)

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
27)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
28)

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdaki şıklardan hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Öndeki aracı geçmesi
C) Takip mesafesini artırması
D) Duraklama yapmaktan kaçınması
29)

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ........... yakılması mecburidir.

A) sis ışıklarının
B) park ışıklarının
C) yakını gösteren ışıkların
D) uzağı gösteren ışıkların
30)

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
 
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
31)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A) A
B) B
C) C
D) D
32)

 

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında ................. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
33)

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
34)

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
35)
A) Yalnız III
B) I ve II.
C) I ve III.
D) I, II ve III.
36)

 

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
37)

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

A) Sabırsız
B) Kavgacı
C) Heyecanlı
D) Kaygılı
Başka Sınava Geç