21 Şubat 2024 Trafik Soruları

Kategori: Trafik Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Resimdeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet giremez
C) Mopet giremez
D) Mopet yolu
2) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık resimdekilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A) A
B) B
C) C
D) D
3)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
4)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdaki şıklardan hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
5)

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
 
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
6)

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli
7)

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
8)

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A) LPG
B) Benzin
C) Motorin
D) Biyodizel
9)

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
10)

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
11)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırma
D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
12)

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A) Temiz olmayan yakıt kullanılması
B) Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
C) Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D) Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
13)

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5
14)

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren

A) Ses
B) Duyuru
C) Konuşma
D) Gürültü
15)

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
16)

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile; Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
17)

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ........... yakılması mecburidir.

A) sis ışıklarının
B) park ışıklarının
C) yakını gösteren ışıkların
D) uzağı gösteren ışıkların
18)

Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

A)
B)
C)
D)
19)

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A) 35
B) 50
C) 70
D) 140
20)

 

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında ................. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
21)

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı
Başka Sınava Geç