23 Şubat 2024 Trafik Soruları

Kategori: Trafik Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Sürücü dahil 17 kişiyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A) Minibüs
B) Kamyonet
C) Motorsiklet
D) Tramvay
2) Şekilde trafik görevlisinin hareketlerinden hangisi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A) A
B) B
C) C
D) D
3) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücü için ne anlama gelir?
A) Motoru durdurmasını
B) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C) Hareket için hazırlanmasını
D) Geri dönmesi gerektiğini
4) Taşıt yolu üzerine çizilen resimdeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Kavşağa 50 metre kaldığını
B) En az (asgari) hız sınırını
C) En yüksek (Azami) hız sınırını
D) Öndeki araca 50 metre'den fazla yaklaşılmamasını
5) Tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hız azaltmak için frene basılması
B) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D) Ters yönden yola girilmesi
6)

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olmas

ı II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
7)

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdaki şıklardan hangisine verilen yol numarasıdır?

A) Otoyol
B) Demir yolu
C) Devlet yolu
D) Uluslararası yol
8)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
9)

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
10)

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
11)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdaki şıklardan hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
12)

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
 
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
13)

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B) Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
D) Durmadan dikkatli geçmeli
14)

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50
B) 70
C) 90
D) 110
15)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
16)

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
17)

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
18)

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
 
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
19)

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
20)

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A) Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
B) Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
C) Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
21)

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
B) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması
C) Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması
D) Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması
22)

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASR
B) ABS
C) Emniyet kemeri
D) Hava yastığı
23)

İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.

A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Kırmızı oklu
24)

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 1,5
B) 2,5
C) 3,5
D) 4,5
25)

 

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
26)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A)
B)
C)
D)
27)

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında .......... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
28)

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A) Sağlık Bakanlığının
B) Maliye Bakanlığının
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Millî Eğitim Bakanlığının
29)

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
30)

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı
B) İklim koşulları
C) Yolun genişliği
D) Aracın yük durumu
31)

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile; Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
32)

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü yukarıdaki şıklardan hangilerini yapmalıdır?

A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
33)

Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A) Araç kusurları
B) Yaya kusurları
C) Yolcu kusurları
D) Sürücü kusurları
34)

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

A) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli
C) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli
D) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli
35)

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdaki şıklardan hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Öndeki aracı geçmesi
C) Takip mesafesini artırması
D) Duraklama yapmaktan kaçınması
36)

 

I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A) Yalnız III
B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV.
D) II, III ve IV.
37)

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A) Yalnız I
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
38)

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde ........... yakılması mecburidir.

A) sis ışıklarının
B) park ışıklarının
C) yakını gösteren ışıkların
D) uzağı gösteren ışıkların
39)

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
 
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
40)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A) A
B) B
C) C
D) D
41)

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

A)
B)
C)
D)
42)

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın hızı
B) Yolun eğimi
C) Lastiklerin durumu
D) Yolun genişliği
43)

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
44)

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
45)

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

A) Sabırsız
B) Kavgacı
C) Heyecanlı
D) Kaygılı
Başka Sınava Geç