24 Şubat 2024 Trafik Soruları

Kategori: Trafik Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Resimdeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet giremez
C) Mopet giremez
D) Mopet yolu
2) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık resimdekilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A) A
B) B
C) C
D) D
3)

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
4)

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olmas

ı II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
5)

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu
6)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
7)

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması
8)

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
9)

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
D) Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
10)

Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50
B) 70
C) 90
D) 110
11)

Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
B) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Öndeki aracın geç işaretine uymalı
12)

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13)

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A) Trafik kazalarının
B) Trafik işaret levhalarının
C) Trafikteki görevli sayısının
D) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
14)

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
15)

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
 
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
16)

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

A) I. doğru, II. yanlış
B) I. yanlış, II. doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
17)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
B) Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C) Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırma
D) Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
18)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A) Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
B) Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
C) Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
D) Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir
19)

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASR
B) ABS
C) Emniyet kemeri
D) Hava yastığı
20)

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında .......... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
21)

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

A) A
B) B
C) C
D) D
22)

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

A) Kamu hizmeti taşıtı
B) Okul taşıtı
C) İtfaiye
D) Çekici
23)

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?

A) Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
C) Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
D) Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
24)

Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

A) Otomobil
B) Traktör
C) Motosiklet
D) Otobüs
25)

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile; Yer işaretlemelerini Trafik işaret levhalarını Işıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
26)

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü yukarıdaki şıklardan hangilerini yapmalıdır?

A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
27)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
28)

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)
B)
C)
D)
29)

I-Araç lastiği seçimi

II-Çevre ve iklim koşulları

III-Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
30)

 

I. Maddi hasar tespiti yapmak
II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A) Yalnız III
B) I, II ve IV.
C) I, III ve IV.
D) II, III ve IV.
31)

 

• Motor durdurulur.
• Araç el freni ile tespit edilir.
• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A) Durma
B) Geri gitme
C) Park etme
D) U dönüşü yapma
32)

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
 
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
33)

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
34)

 

"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında ................. sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur
B) tali kusur
C) yol kusuru
D) kusuru paylaştırma
35)

 

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
B) Karayolları Genel Müdürlüğüne
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne
D) İçişleri Bakanlığına
36)

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A) CEVAP A
B) CEVAP B
C) CEVAP C
D) CEVAP D
37)

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa

• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa

Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mola verilmeli
B) Yola devam edilmeli
C) Gözler ovuşturulmalı
D) Baş dik tutulmaya çalışılmalı
38)

 

I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
39)
A) Belediyelerin
B) Emniyet Genel Müdürlüğünün
C) Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
40)
A) I ve IV.
B) II ve III.
C) I, II ve III.
D) II, III ve IV.
41)

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Başka Sınava Geç