08 Aralık 2023 Temel Eğitim Deneme Sınavı

Kategori: Temel Eğitim
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?
A) Sadece polisler
B) Sadece özel güvenlik görevlileri
C) Herkes tarafından geçici yakalama yapılabilir
D) Sadece vatandaşlar
E) Polis ve özel güvenlik görevlileri
2)  Ne söylemek istiyorum?  Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?  Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur? Yukarıda verilen sorular hangi amaca uluşmak için kullanılır?
A) İletişimde amaca ulaşmak için
B) İnsanları mutlu etmek için
C) Kırıcı olmamak için
D) Gönül almak için
E) Herhangi bir ürünü pazarlamak için
3) Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olağan devriye
B) Olağanüstü devriye
C) Dairesel devriye
D) Planlı devriye
E) Geri dönüşlü devriye
4) Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?  
A) Deprem
B) Sel
C) Çığ
D) Heyelan
E) Afet
5) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?
A) Şüpheci olmak
B) İletişim kabiliyetine sahip olmak
C) Yakışıklı ve bakımlı olmak
D) Ketum olmak
E) Bilgili ve kibar olmak
6) Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?
A) İçkili lokanta
B) Alışveriş merkezi
C) Cezaevi
D) Otel
E) Sinema
7) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A) Çekirdeğin dönerek ilerlemesini sağlar
B) Çekirdeğin tahrip gücünün artmasını sağlar
C) Çekirdeğin takla atmadan ilerlemesini sağlar
D) Çekirdeğin azami mesafesini artırır
E) Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
8) Hangi durumda turnike uygulanabilir?
A) Kanaması olan her kazazedede
B) Uzuv kopması olan kazazedede
C) Toplardamar kanamalarında
D) Baş yaralanmalarında
E) İç kanamalarda
9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?  
A) Grev hakkı
B) Tazminat hakkı
C) Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılmama hakkı
D) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılmama hakkı
E) Sendikaya üye olma hakkı
10) Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Soğuk uygulama yapılır
B) Yaranın 3-5 cm üstüne bandaj uygulanır
C) Isırılan bölge kesilerek emilir
D) Yaraya yakın bölgedeki takılar çıkarılır
E) Yara su ile yıkanır
11) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?  
A) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır
B) Zeytinyağı sürülmelidir
C) Diş macunu sürülmelidir
D) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır
E) Yoğurt sürülmelidir
12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
13) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soru sormak, yanlış anlamaların önüne geçilmesi için gereklidir
B) İnsanların ihtiyaçları bilinirse iletişim sorunlarının çözülmesi kolaylaşır
C) Jestler mesajın başarılı şekilde iletilmesine katkıda bulunur
D) “Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir
E) Ortamdaki gürültü mesajın başarılı şekilde iletişimini zorlaştırır
14) Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
A) Yardım Görevleri
B) Koruyucu Görevler
C) Önleyici Görevler
D) Adli Görevler
E) Caydırıcı görevler
15) Silahlarda ateşleme sisteminde; hem horoz hem de iğne olan, tetiğin çekilmesiyle tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan sisteme ne ad verilir?
A) Darbeli sistem
B) Horozlu iğneli sistem
C) Vurmalı iğneli sistem
D) İğneli sistem
E) Horozlu sistem
16) Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
A) Ateşli silahlar
B) Ateşsiz silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Modern silahlar
E) Nükleer silahlar
17) Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir
18) Trafik  kazası  geçirmiş  bir  kimsenin  hava  yolu  açıklığı  nasıl sağlanır?
A) Dil dışarı çekilir
B) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C) Baş-çene pozisyonu sağlanır
D) Hastaya koma pozisyonu verilir
E) Baş yana çevrilir
19) Hakim  yerlere  yerleştirilmiş  keskin nişancılar   hangi   koruma   çemberinde bulunur?
A) İç çember
B) Orta çember
C) Dış çember
D) Ara çember
E) Kenar çember
20) Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı
21) Mevlana’nın  “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik
22) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
A) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
B) Hapis ve idari para cezası verilir
C) Para cezası ve ihtar verilir
D) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir
23) İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
A) X-Ray cihazı
B) Kapı Tipi Metal Arama Detektörü
C) Kart kontrollü geçiş sistemi
D) Body Scanner
E) El Tipi Metal Dedektör
24) Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
A) İlk yardım
B) Temel yaşam desteği
C) Cerrahi müdahale
D) Kemoterapi
E) Radyoterapi
25) Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mutlaka koruyucu gözlük ve kulaklık kullanılmalıdır
B) Poligonda atış emniyetinden, birinci derecede atış amiri sorumludur
C) Atış esnasında atış yapanların konsantrasyonunu bozacak hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Atış esnasında silahta bir tutukluluk oluşursa, silah hedefi gösterir vaziyette beklenir ve atış gözlemcisine bilgi verilir
E) Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar
26) Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?
A) Şüpheliyi muhafaza etmek
B) Delilleri toplamak
C) Genel kolluğa bilgi vermek
D) Suça el koymak
E) Olay yerini muhafaza
27) Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?
A) A Sınıfı yangındır
B) B Sınıfı yangındır
C) C Sınıfı Yangındır
D) Yanıcı madde yangınıdır
E) Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır
28) Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur?
A) Çıkarıcı
B) Şarjör tüpü
C) Çekirdek
D) Boş kovan
E) Kapsül
29) Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
A) Bıçak
B) Tornavida
C) Çekiç
D) Tabanca
E) Taş
30) Atış anında “Gez, Arpacık ve Hedef”in görüntüsü nasıl olmalıdır?
A) Gez ve arpacık bulanık hedef net olmalı
B) Gez ve arpacık ile hedef de net olmalı
C) Nişan hattı net olmalıdır
D) Gez ve arpacık net, hedef bulanık olmalı
E) Gez ve arpacık ile hedefte bulanık olmalı
31) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Sakin ve kararlı olmalıdır
B) Kimseden yardım almamalıdır
C) Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D) Yaralının endişelerini gidermelidir
E) Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir
32) Aşağıdaki suçlardan hangisi Özel güvenlik görevlisi olmaya engel değildir?
A) Zimmet
B) İrtikap
C) Rüşvet
D) Hırsızlık
E) Kasten yaralama
33)

Aşağıdakilerde hangisi bombayı harekete geçiren düzeneklerden değildir?

A) Basınçlı düzenler
B) Saatli düzenler
C) Uzaktan kontrollü düzenler
D) Bioenerji ile harekete geçirilen düzenler
E) Işığa duyarlı düzenler
34) Aşağıdakilerden   hangisi   zorunlu olmadıkça copla vurulabilecek yerlerden biridir?
A) Kulak Bölgesi
B) Baş
C) Boyun
D) Omurga
E) Baldır
35) ……….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.  Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Emniyet Müdürü
B) Vali
C) Jandarma Komutanı
D) Alay Komutanı
E) Özel Güvenlik Müdürü
36) Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) Mesaj
D) Gürültü
E) Geri bildirim
37) Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
B) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
C) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık yada başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
D) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
E) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
38) ......... kişinin  kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Empati
B) Sağduyu
C) Etkili dinleme
D) Açık iletişim
E) Sen dili
39)

Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?

A) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
B) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşma olur
C) Çekirdek havada takla atarak gider
D) Atış menzili kısalır
E) İlk hız düşer
40) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
41) Topluluğa yeni mensubiyetten kaynaklanan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Özenti
B) Taklit
C) Duygusallık
D) İrade zayıflığı
E) Özgüven
42) Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen faktörleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
A) Kriminoloji
B) Kriminal
C) Füzyon
D) Biyolojik
E) Balistik
43) Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
A) Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur
B) Durumu savcıya bildirir
C) Durumu hakime bildirir
D) Zor kullanmaya devam eder
E) Durumu genel kolluğa bildirir
44) Adli yada idari bir işleme mesnet (dayanak) olması amacıyla belgelenmesi gereken olayın, durumun veya sözlerin tespit edenler tarafından olduğu gibi yazıya dökülerek imzalanan belgeye…………………denir? Yukarıdaki noktalı bölüme gelmesi gereken doğru kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi belge
B) Tutanak
C) Önemli evrak
D) Arşiv belgesi
E) Bilgi notu
45) 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İl emniyet müdürlüğü
B) İl milli eğitim müdürlüğü
C) İl jandarma komutanlığı
D) Ticaret odası başkanlığı
E) Sanayi odası başkanlığı
46) Özel güvenlik görevlileri bu görevi devam ettirirken maç izlemeye gelen aşağıda belirtilen şahıslardan hangisine aranmaları özel hükümlere bağlı şahıslar prosedürü uygulanmaz?
A) Milletvekilleri
B) Büyükelçi
C) Hâkimler - Savcılar
D) Noter
E) Adliye Başkatibi
47) Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişim biçimi değildir?
A) Konuşma
B) Bakış
C) Görüntü
D) Jestler
E) Mimikler
48) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir.
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri-bildirim iletişim sürecinin önemli bir öğesidir
Başka Sınava Geç