09 Aralık 2023 Temel Eğitim Deneme Sınavı

Kategori: Temel Eğitim
Soru Sayısı: 14 Soru
Süre: 21 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?
A) Kapalı devre kamera sistemi
B) X-Ray cihazı
C) Kapı tipi metal detektör
D) Kartlı geçiş sistemi
E) Biyometrik sistemler
2) Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir?
A) Boğma
B) Soğutma
C) Engelleme
D) Yakıtı giderme
E) Dağıtma
3) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
A) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme
C) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
D) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama
E) Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma
4) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?
A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
C) Nüfus Hizmetleri Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Ceza Muhakemesi Kanunu
5) CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
A) Özel harekat polisi
B) Bomba imha uzmanı
C) Hemşire
D) Bayan polis memuru
E) Araç kullanıcısı
6) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?  
A) Çök kapan tutun pozisyonu alınmalıdır
B) Deprem çantası hazırlanmalıdır
C) Asansöre binilmemelidir
D) Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır
E) Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır
7) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B) Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C) Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
D) Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E) Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır
8) Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının    ilk           değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A) İskelet sistemi
B) Dolaşım sistemi
C) Sindirim sistemi
D) Bilinç Durumu
E) Kas sistemi
9) Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır
B) Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır
C) Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
D) Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur
E) Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir
10) Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?
A) Ecstasy
B) Koka bitkisi
C) LSD
D) Ketamin
E) Metamfetamin
11) Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir
B) Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir
C) Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır
D) Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır
E) Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir
12) Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biri değildir?
A) Delilleri dağılmasın diye bir yere toplamak
B) Yaralıların hastaneye sevkini sağlamak
C) Trafik akışının devamını sağlamak
D) Şüpheli ya da şüphelileri muhafaza altına almak
E) Olay yerini kontrol altına almak
13) Aşağıdakilerden hangisi “Kapalı Yer Toplantıları”nın avantajlarından birisi değildir?
A) Bu toplantılar girişlerin sınırlı olduğu, davetiye ile girilen toplantılardır.
B) Güvenlik riski olmadığından koruma yapmaya gerek yoktur.
C) Kapalı alan rahat ve güvenli bir şekilde ön kontrolü yapılabilir.
D) Güvenliği tehdit edecek noktalar fazla yoktur.
E) Alternatif acil çıkışlar rahat kontrol edilebilir.
14) Özel güvenlik personelinin iletişim becerisinin temel unsurlarından olan mesajları oluşturan kişi ya da kuruma iletişim unsuru olarak ne denir?
A) Gürültü
B) Kodlama
C) Kaynak
D) Kanal
E) Kod açma
Başka Sınava Geç