09 Aralık 2023 Yenileme Eğitimi Deneme Sınavı

Kategori: Yenileme Eğitimi
Soru Sayısı: 26 Soru
Süre: 39 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kapalı devre televizyon sistemi
B) Kontrol sistemi
C) Açık devre televizyon sistemi
D) Canlı yayın yapma sistemi
E) Renkli televizyon sistemi
2) Şiddetli heyecan, korku, kaynak veya hedefe ilişkin olumsuz tutumlar ve önyargılar sonucunda oluşan ve iletişime engel olan gürültü türü hangisidir?  
A) Fizyolojik gürültü
B) Psikolojik gürültü
C) Toplumsal gürültü
D) Bireysel gürültü
E) Şiddetli gürültü
3) Sodyum, potasyum ve magnezyum gibi hafif metallerin yangınında hangi söndürme maddesi kullanılır?
A) KKT
B) Karbondioksit
C) Su
D) D Tozu
E) Köpük
4)

“Aynı düzeydeki bireylerin, ast ve üstlerin veya kurmay-komuta kademesindeki yöneticilerin çatışmaları şeklinde tezahür eden çatışmalar örgütlerde çok sık olarak yaşanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu çatışmaların genel nedenlerinden birisi değildir?

A) İletişim noksanlığı
B) Kişilerin fiziki farklılıkları
C) Çıkar farklılıkları
D) Algılama farklılıkları
E) Kişilik farklılıkları
5) Güvenliğini sağlamakla görevli olduğu sitede, yanmakta olan bir konuttan imdat sesi duyan özel güvenlik görevlisinin, konuta girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yetki aşımı yapmıştır
B) Görevini kötüye kullanmıştır
C) Konut dokunulmazlığını ihlal etmiştir
D) Görev alanının dışına çıkmıştır
E) Yasal yetkisini kullanmıştır
6) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olan, yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanarak güvenlik sağlayanlar kimlerdir.
A) Polis
B) Jandarma
C) Özel Güvenlik
D) Belediye Zabıtası
E) Özel Kolluk
7) İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A) İçişleri Bakanlığının izni gereklidir.
B) Hukuken mümkün değildir.
C) Mahkeme kararı gereklidir.
D) Hiçbir engel yoktur.
E) Böyle bir uygulama örneği yoktur.
8) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A) Kapsül
B) Namlu
C) Sürgü
D) Tırnak
E) Horoz
9) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Havanın yoğunluğu
C) Havanın ısısı
D) Horozun darbe gücü
E) Rüzgâr
10) Katı, sıvı veya gaz maddelerinin alevlenerek kontrolsüz yanmasına ne denir?
A) Yangın
B) Yanma
C) Yavaş yanma
D) Kendi kendine yanma
E) Patlama
11) Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
A) Kimyasal silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Yarışma silahları
D) Biyolojik silahlar
E) Ateşsiz silahlar
12) Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?
A) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
B) Çarşı-pazar kalabalıkları
C) Ani karışıklık nedeniyle oluşan kalabalıklar
D) Meraklı seyircilerin oluşturduğu kalabalıklar
E) Rastgele oluşan kalabalıklar
13) Aşağıdakilerde hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uçucu maddelerden değildir?    
A) Tiner
B) Bali
C) UHU gibi yapıştırıcılar
D) Aseton
E) LSD
14) Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Savunucu dinleme
B) Aktif dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Seçerek dinleme
15) Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
A) Tetik emniyeti
B) İğne emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Kabza emniyeti
E) Sürgü emniyeti
16) Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Gece önleme araması yapılamaz
B) Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C) Gece üst araması yapılamaz
D) Gece araç araması yapılamaz
E) Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz
17) Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
A) Tutanak
B) Görüş
C) Sunum
D) Rapor
E) Delil
18) X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B) X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C) Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D) Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E) Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
19) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
A) Çekirdek
B) Fişek yatağı
C) Barut
D) Kovan
E) Kapsül
20) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere  denir?
A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi
21) 6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A) 20 yaşını
B) 21 yaşını
C) 18 yaşını
D) 15 yaşını
E) 25 yaşını
22) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A) Çıkarıcı yıldızı
B) Top yuvaları
C) Tırnak
D) Horoz örsü
E) Top kilidi
23) Özel güvenlik görevlisi Ömer kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber, yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Ömer görevine hangi açıdan hazır değildir?
A) Bedensel
B) Psikolojik
C) Zihinsel
D) Fiziksel
E) Teknik
24) Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A) Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
B) Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
C) Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
D) İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E) Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
25) Kuvvet  kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi  anlaşılmaz?
A) Beden kuvveti kullanımı
B) Sözlü uyarı
C) Kelepçe kullanımı
D) Cop kullanımı
E) Göz yaşartıcı gaz kullanımı
26) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli değildir?  
A) Koruma amiri
B) Ekip amiri
C) Koruma görevlileri
D) Sürücüler
E) Sağlık görevlileri
Başka Sınava Geç