10 Aralık 2023 Temel Eğitim Deneme Sınavı

Kategori: Temel Eğitim
Soru Sayısı: 18 Soru
Süre: 27 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir?
A) Horozlu iğneli sistem
B) Horozlu sistem
C) İğneli sistem
D) Horozsuz sistem
E) İğnesiz sistem
2) Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
A) Uçuş kapısına geçecek yolcuların kimliğini sorma
B) Uçuş kapısına geçecek yolcuların suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyasını emanete alma
C) Uçuş kapısına geçecek yolcuların üstlerini dedektörle arama
D) Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama
E) Uçuş kapısına geçecek yolcuların eşyalarını X-Ray cihazından geçirme
3) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
A) Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (ÖGNET)
B) Patlayıcı Maddeler ve Silah Bilgi Sistemi (PATBİS)
C) Genel Kolluk-Özel Güvenlik El Ele
D) Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
E) Genel Kolluk-Özel Güvenlik Alan Uygulaması
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A) Silahlı olarak görev yapılan yerlerde bulundurulabilecek silahların azami miktarı, il özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenir
B) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler
C) Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile beraber özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgesini taşır
D) Zorunlu hallerde, görev alanı il özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletilebilir
E) Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde güzergah boyu, görev alanı sayılır.
5) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar
B) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerde çalışamazlar ancak özel güvenlik birimlerinde çalışabilirler
C) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirketlerde çalışabilir ancak özel güvenlik birimlerinde çalışamazlar
D) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket şubesinde çalışabilirler ancak şirket merkezinde çalışamazlar
E) Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışabilirler
6) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir
B) Özel güvenlik görevlisinin gece çalışmaları yazılı onayı olsa bile yedi buçuk saati geçemez
C) Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı olmaksızın on bir saat çalıştırılabilir
D) Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı özel güvenlik şirketi veya birimin yazılı onayının alınması gerekir
E) Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde gece çalışması ile ilgili süre kısıtlaması yoktur
7) Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
A) Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak
B) Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
C) Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak
D) İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak
E) Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak
8) Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A) Makam aracı
B) Baştaki güvenlik aracı
C) İkinci güvenlik aracı
D) Kılavuz araba
E) Çekici, kurtarıcı araç
9) Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
A) Mülki İdare Amirliklerine
B) İşverene
C) Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D) Yetkili Genel Kolluk Birimine
E) Özel Güvenlik Amirine
10) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?
A) Silahını güvenli kullanır
B) Silahını tanır
C) Silahını kanun ve kurallara uygun kullanır
D) Silahını korur
E) Silah bakımına özen göstermez
11) Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
A) İlk yardım
B) Temel yaşam desteği
C) Cerrahi müdahale
D) Kemoterapi
E) Radyoterapi
12) Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A) Yarı Otomatik
B) Tam Otomatik
C) Tek Hareketli
D) Çift Hareketli
E) Toplu
13) İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
A) Önleme araması
B) İdari amaçlı arama
C) El koyma araması
D) Adli arama
E) İnceleme araması
14) Aşağıdakilerden hangisi silahın düzenli temizlenmesindeki amaçlardan değildir?
A) Silahı taşırken kıyafetlerimizin kirlenmesini önlemek
B) Silahın parçalarının tam ve sağlam olmasını sağlamak
C) Silahın ömrünü uzatarak uzun yıllar sorunsuz kullanmak
D) Her an çalışır vaziyette bulunmasını sağlamak
E) Silahta oluşabilecek arızaların atış öncesi önüne geçebilmek
15) Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Koruma altına alma
B) Emanete alma
C) Zaptetme
D) Göz önünde bulundurma
E) Suça elkoyma
16) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Bariyerler
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları
17) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda kullanılan eylem taktiklerinden değildir?
A) Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekme
B) Dağılıyor gözükerek tekrar toplanma
C) Pişman olduklarını söyleyerek güvenlik görevlilerini oyalama
D) Topluluğun etrafına yaşlı, kadın ve çocukların dizilmesi
E) Büyük bayrak-flamalarla yürüyüş ve marş söyleme
18) Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?
A) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek,
B) Özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerini seçmek,
C) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak,
D) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak,
E) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.
Başka Sınava Geç