10 Aralık 2023 Yenileme Eğitimi Deneme Sınavı

Kategori: Yenileme Eğitimi
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1) Aşağıdakilerden hangisi delilin özelliklerinden değildir?  
A) Olayı temsil edici olmalı
B) Mantıklı olmalı
C) Kanuna aykırı olmamalı
D) Gerçekçi olmalı
E) Olay yerinde olmalı
2) Koruma ekibi öncü istihbarat çalışması yaparken saldırı ihtimali en yüksek noktalar olarak hangi bölgeleri öncelikli tespit eder?
A) Gözetleme noktaları
B) Boğma noktaları
C) Yerleşim noktaları
D) Kontrol noktaları
E) Gezi alanları
3) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?  
A) Suça el koyar
B) Suçun devamını önler
C) Şüpheliyi yakalar
D) Şüphelinin parmak izini alır
E) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
4) Hatve nedir?
A) Namlu boyudur
B) Silah kapasitesidir
C) Fişek çekirdeğinin namluda kendi etrafında bir tur dönüşü esnasında aldığı mesafedir
D) Namlu içindeki girintilerdir
E) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
5) Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması gereken işlemlerden değildir?
A) Olay yeri, “Olay Yeri Girilmez” yazılı şerit ile koruma altına alınır
B) Yaralılara ilk müdahale ve tahliye işlemleri yapılır
C) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılmaz
D) Delillerin kaybolması ve bozulması önlenir
E) Şüpheliler varsa muhafaza altına alınır
6) Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
A) Acil durum planları
B) CO2
C) Su ve köpük
D) İhbar vermek
E) İhmal, tedbirsizlik ve bilgisizlik
7) Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çalışmasını ve yetki kullanmasını etkilemez
B) Amirinin bilgisi dahilinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir
C) İşyeri sahibinin onay vermesi halinde çalışabilir ve yetkilerini kullanabilir
D) Yakalama yetkisi haricindeki yetkilerini kullanabilir
E) Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz
8) Fişeğin ana unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Metal gömlek-çekirdek-alev kanalı-kurşun
B) Çekirdek-kovan-barut-kapsül
C) Çekirdek-metal gömlek-kurşun-barut
D) Kovan-kovan dip tablası-alev kanalı-yanıcı ecza
E) Kapsül kabı-kurşun-metal gömlek- çekirdek
9) Ana giriş kontrol noktasında en az 2 (iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?
A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Hiçbiri
10) Aşağıdakilerden hangisi empatinin aşamaları arasında yer almaması gereken bir aşamadır?
A) Empati kuracak kişi kendisini karşıdaki kişinin yerine koymalı olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.
B) Her insan dünyaya kendine özgü bakış tarzıyla bakar. Eğer bir insanı empati yoluyla anlamak istiyorsak dünyaya onun bakış açısıyla bakabilmeliyiz.
C) Empati kurduğumuz kişinin hem duygularını, hem de ne düşündüğünü bilmeliyiz.
D) Yaptığımız empati ile karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasak bile karşımızdaki kişiye ifade etmeliyiz.
E) Empati kurduğumuz kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmeli ve bu durumu ona doğru bir biçimde iletmeliyiz.
11) Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Çevre güvenliği sağlayan ekibe
C) Özel güvenlik amirine
D) Özel güvenlik görevlilerine
E) Olay yeri inceleme ekibine
12) Özel       Güvenlik              Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C) Ticaret Odası temsilcisi
D) Sanayi Odası temsilcisi
E) Üniversite temsilcisi
13) Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?
A) Sunum yapma
B) Zor kullanma
C) Ödüllendirme
D) İnandırma
E) İkna etme
14) Aşağıdakilerden hangisi  nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
A) Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B) Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C) Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D) Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E) Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
15) Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A) 3
B) 5
C) 2
D) 4
E) 1
16) Görevin ve işyerinin  özelliği  nedeniyle gerekli  görülen  hallerde  Özel  Güvenlik Görevlilerinin  sivil  kıyafetle  görev yapmalarına kim izin verir?
A) İl Emniyet Müdürü
B) İl Jandarma Komutanı
C) Vali Yardımcısı
D) Özel Güvenlik Komisyonu
E) İçişleri Bakanı
17) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara  müdahalede  özel  güvenlik görevlisinin  uygulayacağı  genel  ilkelerden değildir ?
A) Agresif olma
B) İkna edici ve inandırıcı olma
C) Caydırıcılık
D) Provokasyona gelmeme
E) Profesyonel olma
18) Koruma organizasyonunda görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın, silah kullanma konusunda nasıl davranması doğrudur?
A) Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz
B) Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
C) Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanabilir
D) Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
E) Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır
19) Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C) Ticaret Odası temsilcisi
D) Sanayi Odası temsilcisi
E) Üniversite temsilcisi
Başka Sınava Geç