12 Şubat 2024 Temel Eğitim Deneme Sınavı

Kategori: Temel Eğitim
Soru Sayısı: 35 Soru
Süre: 52.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1) Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir?
A) Etkilemek ve yönlendirmek
B) Sevilmek
C) Kabul görmek
D) Haberleşmek
E) Yönetmek, hâkimiyet kurmak
2) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kurallara uymak
B) Unutkanlık
C) İhmal
D) Kendine aşırı güven
E) Bilinçsizlik
3) Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?
A) Fener
B) Susturucu
C) Ortopedik kabza kapakları
D) Noktalayıcı (pointer, red-dot)
E) Launcher (bombaatar)
4) Aşağıdakilerden hangisi silahın tertibatlarından değildir?
A) Ateşleme tertibatı
B) Kovan atma tertibatı
C) Namlu tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Nişan tertibatı
5) Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
A) Paketin çevresinde mümkün olduğu kadar geniş bir emniyet hattı oluşturur
B) Paketin olduğu bölgeden insanların tahliye edilmesini sağlar
C) Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur
D) Polis/Jandarma gelinceye kadar çevreden paketle ilgili bilgi toplamaya çalışır
E) Genel kolluk geldiğinde topladığı bilgileri aktarır ve emrine girer
6) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Askerliğini yapmış olmak
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
7) Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?    
A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) El koyma
D) Zor kullanma
E) Emanete alma
8) Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?
A) Zor kullanma durumundan
B) Yakalama nedeninden
C) Delillerden
D) Medeni halinden
E) Olay tarihi ve saatinden
9) 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A) Her zaman ve her yerde
B) Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C) İl hudutları içinde ve her zaman
D) Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E) Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
10) Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?
A) Yangın
B) Deprem
C) Gürültü yapılması
D) Toprak kayması
E) Sel felaketi ile karşılaşma
11) Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır
B) Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır
C) Burun temizlenerek, normal nefes almaya gayret edilmelidir
D) Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
E) Vücuda krem, merhem, losyon vb. maddeler sürülmemelidir
12) Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
A) İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar
B) Terör odaklarının açık hedefi olanlar
C) Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileri ile diğer yabancı şahıslar
D) Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
E) Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar
13) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
A) İrade zayıflığı
B) Duygusallık
C) Özenti
D) Taklit
E) Hepsi
14) Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B) VIP’nin kapısını koruma amiri açar
C) Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D) VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz.
E) Hepsi
15) Görev  yerinde,  işlenen  bir  suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
A) İdari görev
B) Kişisel görev
C) Kurumsal görev
D) Önleyici görev
E) Adli görev
16) Trafik  kazası  geçirmiş  bir  kimsenin  hava  yolu  açıklığı  nasıl sağlanır?
A) Dil dışarı çekilir
B) Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C) Baş-çene pozisyonu sağlanır
D) Hastaya koma pozisyonu verilir
E) Baş yana çevrilir
17) Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Olay yeri inceleme ekibine
C) Genel kolluk ekibine
D) Özel güvenlik amirine
E) Özel güvenlik görevlilerine
18) Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?
A) Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B) Özel güvenlik şirketi kurucusu
C) Görev yapılan yerdeki en üst yönetici
D) Görev yapılan yerin karakol amiri
E) Özel güvenlik komisyonu
19) Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir? 
A) Nefes alamaz
B) Nefes alabilir
C) Konuşamaz
D) Rengi morarmıştır
E) Acı çeker, ellerini boynuna götürür
20) Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?  
A) Yangınlarda ilkyardım              hizmetini yürütmek
B) Su baskınlarına müdahale etmek
C) Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D) Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
E) Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak
21) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
A) 20
B) 50
C) 80
D) 100
E) 120
22) Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?
A) Not alma
B) Tutanak
C) İfade alma
D) Rapor yazma
E) Özet çıkartma
23) Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?
A) Yağ yanıklarında
B) Elektrik yanıklarında
C) Sıcak çarpmasında
D) Kimyasal yanıklarda
E) Kaynar su yanıklarında
24) Kişinin üzerinin ve eşyalarının aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?
A) Kişi hürriyeti ve güvenliği
B) Konut dokunulmazlığı
C) Özel hayatın gizliliği
D) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
E) Düşünce ve kanaat hürriyeti
25) ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
A) Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir
B) Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
C) Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
D) Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E) Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir
26) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ......denir?
A) İz
B) Rayyür
C) Leke
D) Kir
E) Çekirdek izi
27) Aşağıdakilerden hangisi ileri seviye atış tekniklerinin çalışma şekillerinden biri değildir?  
A) Gece atışları
B) Zamanlı atışlar
C) 1-3-5 atışları (yan yana hedefler)
D) Koridor atışları (5-25 metre)
E) Barikat atışları
28) Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
A) Kaynak
B) Kanal
C) Mesaj
D) Gürültü
E) Geri bildirim
29) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
A) Eyleme geçiş
B) Güvenlik amirinin ikazlarını duymamak
C) Yaygın propaganda yapmak
D) Heyecanı artırmak
E) Konuşma yapmak
30) Aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıstır?
A) Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B) Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C) Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D) Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E) Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
31) Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A) Şarjörün dolu olması
B) Namlunun ısınması
C) Şarjörün tabancadan çıkması
D) Şarjörde fişeğin bitmesi
E) İğnesinin kırılması
32) 5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B) İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir
C) Bölge Polis Merkezince belirlenir
D) İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine valinin onayıyla belirlenir
E) İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir
33) Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ........... denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yanma
B) Yangın
C) Patlama
D) Afet
E) Reaksiyon
34) Aşağıdaki hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
A) Asansör kullanmak
B) Balkona çıkmak
C) Koşarak dışarı çıkmak
D) Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
E) Pencereden atlamak
35) Yakın koruma organizasyonlarında güvenliği destekleyici ve kontrolü sağlayıcı özellikte olan kimlik kartlarının oluşturulması ve uygulanmasının amacı hizmet veren personelin ve koruma personelinin tanınmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi Bu kimlik kartları uygulamasında dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Kimlik kartlarının taklit edilmesi güç olmalıdır
B) Toplantı sonunda kartlar toplanmasa da olur
C) Kimlik kartların toplantı başlamadan hemen önce dağıtılmalıdır
D) Kimlik kartları 6 ay veya yılda bir yenilenmelidir
E) Kimlik kartları belirli ve güvenilir kişi veya kurumlarca verilir
Başka Sınava Geç