01 Nisan 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
2)

REF:Karayolu Trafik Yönetmeliği Madde 113-d

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
3)

Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?

A) İhtiyaçların planlanması
B) Kaynak planlaması
C) Teknik ve idari şartnamelerin tespiti
D) Malzeme yönetimi
4)

Kırıkların tespit edilme nedeni aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak zarar vermesini önlemek.
B) Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk edilmesi.
C) Kazazedenin kırık bölgesini rahat ettirebilmek.
D) Kazazedenin rahat nefes alabilmesini sağlamak.
5)

Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

A) Adi senet
B) Resmi senet
C) Kıymetli evrak
D) Teşhis ve ibraz senetleri
6)

Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü
7)

Aşağıdaki şıklardan hangisi lisans anlaşmaları yoluyla pazara girmenin avantajlarından biri değildir?

A) Doğrudan yabancı yatırım, ortak girişim gibi diğer uluslararası pazara giriş şekillerine göre daha az risk taşır,
B) Lisans verme, lisans veren açısından büyük sermaye yatırımı gerektirmemektedir,
C) Lisans alan, pazarlama faaliyetlerinde lisans verenin desteğini almış olur.
D) Lisans verenin pazarla etkileşimi azalacağı için yönetim ve kontrol alanı daralır.
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) B2
C) D1
D) D2
9)

Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal etkilerinden değildir?

A) Uyumak
B) Yemek yemek
C) Sigara içmek
D) Sürekli endişe duymak
10)

İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem ve odaklanacakları nokta hangisi olmalıdır?

A) Yeni müşteriler bulmak.
B) Müşteri sadakati yaratmak.
C) Yeni ürünler geliştirmek.
D) Yeni dağıtım kanalları geliştirmek.
11)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yayladağı-Suriye
B) Gürbulak-İran
C) İpsala-Bulgaristan
D) Öncüpınar-Suriye
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) D1
C) D2
D) D3
13)

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürekli iyileştirme
B) İş kazalarının ortadan kaldırılması
C) Üretkenlik,verimlilik sistemlerinin göz ardı edilmesi
D) İşlerin bir defa da doğru bir şekilde yapılması
14)

Sigortacı, zarar gören kişilerin kaza ve zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri içinde kalan miktarları hak sahiplerine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 7
B) 8
C) 15
D) 30
15)

Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
16)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
B) Suçun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
C) Suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi
D) Suça müsamaha ve yardım
17)

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton’dur
B) Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton’dur.
C) Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton’dur.
D) Beş dingilli motorlu araçlarda 44 ton’dur.
18)

“Eşya ve kargo taşımalarında; C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar ……… yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince ……… yaşından büyük olmaması şarttır.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 18-14
B) 19-12
C) 20-12
D) 20-14
19)

Göndericinin, taşınan eşya üzerindeki tasarruf hakkı ne zaman son bulur ?

A) Hamule senedinin imzalanmasıyla
B) Eşyanın varış yerine ulaşmasıyla
C) Hamule senedinin ikinci nüshasının alıcıya verilmesiyle
D) Eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla
20)

Aşağıdaki hallerden hangisinde ilan yolu ile tebliğe gerek yoktur?

A) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi
B) Muhatabın adresinin yanlış olması ve gönderilen mektupların geri gelmesi
C) Posta yolu ile tebliğ edilmesine imkan bulunmaması
D) Askerlik görevinde bulunanlar için yapılacak tebliğler
21)

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A) Omurga kırığı olan
B) Kalça kemiği kırık olan
C) Bilinci yerinde olmayan
D) Kaburga kemiği kırık olan
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,traifeli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati
23)

Uluslararası otomobil ile yolcu taşımacılığı aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi ile yapılır?

A) A1
B) A2
C) A3
D) HEPSİ
24)

Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir?

A) Ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek (teslim ve hizmetler)
B) Gerçekleşmiş ihracat
C) Her türlü mal ve hizmet ithali
D) Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler
25)

Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

A) Para
B) Teminat mektupları
C) Tahvil ve hazine bonoları
D) Adi kefalet
26)

Bir işe ait her türlü detayın (çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler, gerekli araçlar v.b.)belirlenmesine ne ad verilir?

A) İş tanımı
B) İşgücü beceri envanteri
C) İşgücü genel envanteri
D) İşin gerekleri
27)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, karar defterini aşağıdakilerden hangisi tutar?

A) Gerçek kişi tacirler
B) Ticaret sicili memurları
C) Esnaflar
D) Tüzel kişi tacirler
28)

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında, belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

A) D2 yetki belgesi
B) B3 yetki belgesi
C) A yetki belgesi
D) Al yetki belgesi
29)

Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken baş aşağıda, çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
30)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun amacıdır?

A) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
D) Hepsi
31)

Üretimin her aşamasında eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaşmasında gerekli iletişim,dönüşüm ve değişim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne denir?

A) Performans yönetimi sistemi
B) Standartlar sistemi
C) Toplam kalite yönetimi
D) Süreç(proses) yönetimi
32)

Bilanço gününde işlemenin varlıklarını ve borçlarını belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlere ne ad verilir?

A) Mizan çıkarmak
B) Envanter
C) Açılış işlemleri
D) Tediye
33)

ADR' ye göre gazlar hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf. 1
B) Sınıf. 2
C) Sınıf. 3
D) Sınıf. 6.1
34)

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

A) Yüklemeyle
B) Gümrüğe teslimle
C) Zilyetliğine geçmesiyle
D) İstiflemeyle
35)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisindeki önleme maliyetlerinden birisidir

A) Kalite deneti
B) Üretim öncesi doğrulaması
C) İzinler ve tasdikler
D) Stok değerlemesi
36)

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biri değildir?

A) Bilişim sistemi giderleri
B) Depolama giderleri
C) Hasar maliyetleri
D) Sınırlarda,terminallerde harcanan zaman
37)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

A) Mal ve hizmetler
B) Pazarlar
C) İşletmenin kaynakları
D) Dağıtım ve tüketiciler
38)

Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

A) Doğru Miktar
B) Doğru Koşullar
C) Doğru Yer
D) Doğru Zaman
39)

Aşağıdakilerden hangisi bir kısa vadeli yabancı kaynak kalemi değildir

A) Mali Borçlar
B) Ticari Borçlar
C) Borç ve gider karşılıkları
D) Sermaye
40)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi hangi hallerde ödediği tazminatı sigortalısına rücu eder?

A) Sürücü alkollü iken kaza yapmışsa
B) Zarar gören taraf alkollü ise
C) Poliçe sahibi sigortalı araç sürücüsü kusurlu ise
D) Kazaya sebep olan sürücü tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazılı olarak beyan ederse
41)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre; taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelir İdaresi Başkanlığı
42)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
43)

Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara ilişkin evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?

A) En geç 3 iş günü içinde
B) En geç 8 iş günü içinde
C) En geç 1 ay içinde
D) En geç 3 ay içinde
Başka Sınava Geç