01 Nisan 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 37 Soru
Süre: 55.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir
B) ) Belli bir ücret tarifesi yoktur
C) Belli bir zaman tarifesi yoktur.
D) Hepsi
2)

Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların
3)

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak marş yapılır?

A) Fren pedalına
B) Vites koluna
C) Gaz pedalına
D) El freni pedalına
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) B1
B) B2
C) D1
D) D2
5)

“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
6)

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
7)

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

A) Nesneleri algılamanın zorlaşması
B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
C) Bakış alanının uzağa odaklanması
D) Araç ergonomisinde değişim
8)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
9)

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Viyadükler
D) Hemzemin geçitler
10)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 5 100
B) 10 100
C) 15 150
D) 50 150
11)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
B) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
C) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
12)

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 5 – 1
B) 5 – 5
C) 4 – 6
D) 10 – 5
13)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) D2
B) D4
C) B1
D) B2
15)

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
D) Yolun eğimine.
16)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

A) 45
B) 50
C) 54
D) 56
17)

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
18)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B) Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
C) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
20)

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

A) Taşıma seferi
B) Düzenli sefer
C) Arızi sefer
D) Mekik sefer
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
22)

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

A) Gaza gereğinden fazla basmamak
B) Lastiklerin havasını indirmek
C) Sert fren yapmamak
D) Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak
23)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 30
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
25)

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
26)

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
27)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
C) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
28)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
29)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kaderci
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
30)

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B) Yük hızı araç hızından fazladır.
C) Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D) Araç hızı yük hızından fazladır.
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

A) Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B) Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C) Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D) Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını dönel kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.
32)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
33)

Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?

A) Aceleci
B) Rekabetçi
C) Kendine aşırı güvenli
D) Sorumluluk sahibi
34)

Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu,
B) Yolun uluslararası yol olduğunu,
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini,
D) Yolun karayolu olduğunu,
35)

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B) Yollar kayganlaşır.
C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D) Fren mesafesi kısalır.
36)

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Aracın hızı
B) Yol yüzeyinin durumu
C) ABS
D) Yolun eğimi
37)

Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

A) Koruma
B) Kurtarma
C) Bildirme
D) Tedavi etme
Başka Sınava Geç