01 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 35 Soru
Süre: 52.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdaki şıklardan hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
2)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
3)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
4)

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir
C) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir.
D) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
6)

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
7)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Kontak anahtarı
B) Marş motoru
C) Vantilatör kayışı
D) Volan dişlisi
8)

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
9)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
10)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli 
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
13)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
14)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
15)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
16)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dereköy-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Gaziantep
D) İpsala-Edirne
17)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
18)

I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir.

II – Hafta tatili en az 24 saattir.

Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) I doğru II yanlış
B) I yanlış II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
19)

Doğru ifadeyi seçiniz ?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
20)

Karayolu Trafik yönetmeliğine göre Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun . karayolu üzerinde bulunan kısım.
C) İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D) Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D) Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
24)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
25)

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde, devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A) 4,5 saat
B) 5 saat
C) 8 saat
D) 9 saat
26)

Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hava filtresi temizlenmelidir.
B) Debriyaj kaçırması olmamalıdır.
C) Rölanti yüksek olmamalıdır.
D) Hepsi
27)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?

A) A ve B olmak üzere 2 grup
B) A, B, C olmak üzere 3 grup
C) A, B, C, D olmak üzere 4 grup
D) I, II, III olmak üzere 3 grup
28)

Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçların
B) Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
C) Lastik tekerlekli traktörlerin
D) Motorsuz taşıtların
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
32)

AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
33)

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı hızlı kullanmak
B) Aracı hızlı kullanmamak
C) Yağ seviyesini kontrol etmemek
D) Ani ve sert kalkış yapmak
34)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
35)

I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.

III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır

IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I-II
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) II-IV
Başka Sınava Geç