01 Nisan 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır.
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır.
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır.
2)

Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç işleri Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
3)

Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

A) Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır
B) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır
C) Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlamalarına veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır
D) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır.
4)

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D) Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
5)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
6)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A) Şeridi daralmış olan diğerine
B) Sürücüler anlaşarak geçerler
C) Kamyon sürücüsü minibüse
D) Minibüs sürücüsü kamyona
7)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
8)

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000
9)

“Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

A) Sürüş uygunluğu
B) Sürücü nitelikleri
C) Sürücü kapasitesi
D) Motor beceriler
10)

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
12)

AETR’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 12
13)

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A) Far ve stop lambaları temizlenir
B) Dörtlü flaşörler yakılır
C) Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D) Kısa huzmeli farlar yakılır
14)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
15)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
16)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
17)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat
18)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
19)

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A) Dur anlamındadır, bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C) Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
20)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
21)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
22)

Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

A) Tütün içeren purolar
B) Tütün içeren sigaralar
C) Ham tütün
D) Sigarillolar
23)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 10 ceza puanı
D) Para cezası
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar sözleşmeli taşıtları kullanamaz?

A) C1
B) C2
C) M1
D) M2
26)

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Lastiğin genişliğini
D) Kesit genişlik oranını
27)

Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
30)

Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi’nin kapsamına girmez ?

A) Konteyner taşımacılığı
B) Tehlikeli madde taşımacılığı
C) Ev eşyası taşımacılığı
D) Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
31)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
32)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
33)

Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
35)

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

A) Sigorta ettiren
B) Sigortacı
C) Hak sahibi
D) Üçüncü şahıs
36)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
37)

Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?

A) Hiçbiri
B) Tıp amaçlı özel taşıtlar
C) Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar
D) Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar
38)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
39)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 88
B) 90
C) 100
D) 135
40)

Ulusalararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır?

A) İkili taşıma
B) Transit taşıma
C) Üçüncü ülke taşıması
D) Dördüncü ülke taşıması
41)

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

A) Ölçek
B) Rakım
C) Gerçek uzunluk
D) Kroki
42)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 11 saat
B) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 20 saat
C) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
43)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
44)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı – Suriye
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı – Irak
D) Edirne/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan
45)

Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Bölge haritaları
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
Başka Sınava Geç