01 Nisan 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 14 Soru
Süre: 21 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

A) Trafikte hız ihlali
B) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı
C) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması
D) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması yada ani fren yapması
2)

BÜYÜK viteslerde daha FAZLA HIZ sağlanır. Ancak motor gücü azdır
KÜÇÜK viteslerde daha FAZLA MOTOR GÜCÜ sağlanır. Ancak hız düşüktür.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hzı sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
3)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
4)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hamzabeyli-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Kilis
D) Sarp-Artvin
5)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
7)

Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.
B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.
C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9)

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Dar alanları gösterir
B) Paydası büyüktür
C) Ayrıntı gösterme gücü azdır
D) Küçültme oranı fazladır
10)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün
11)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
12)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
13)

Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

A) Sürücü Bilgi Takip Sistemi
B) Müşteri İlişkileri Yönetimi
C) Güzergah Planlama
D) Depo Antrepo Operasyonları
14)

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda
Başka Sınava Geç