02 Nisan 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 18 Soru
Süre: 27 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?

A) Emlak vergisi
B) Motorlu taşıtlar vergisi
C) Veraset ve intikal vergisi
D) Özel Tüketim Vergisi
2)

Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
3)

Öncüpınar Kilis'de yer alan ve bizi Suriye'ye bağlayan sınır kapımızdır.

A) Kapıkule-Edirne
B) Gürbulak-Ağrı
C) Sarp-Artvin
D) Öncüpınar-Gaziantep
4)

Gerçekte vergi mükellefi olmadıkları halde, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişilere ne ad verilir?

A) Vergi sorumlusu
B) Vergi taşıyıcısı
C) Aracı mükellef
D) Kanuni mükellef
5)

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?

A) Manevi haklar
B) Maddi haklar
C) Fikri haklar
D) Kişilik hakları
6)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
7)

Aşağıdaki şıklardan hangisi yenileme yatırımının amacıdır?

A) Proje değerleme yöntemini belirlemek
B) Tamir ve bakıma rağmen çalışamaz hale gelmiş bir tesisin yerine aynı işi yapacak yeni bir tesis satın almak
C) İşletmenin üretimine devam edebilmesini sağlamak
D) Maliyet tasarrufu sağlamak, kalitesini yükseltmek
8)

Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler
9)

“……………….” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) AETR Anlaşması
B) CMR Konvansiyonu
C) TIR Sözleşmesi
D) ADR Anlaşması
10)

 C2, C3, L2  yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, M1, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 12 yaş
D) Yaş şartı aranmaz.
12)

Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
13)

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.

A) Borçlu
B) Alacaklı
C) Edim
D) Sözleşme
14)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ardahan/Sarp Sınır Kapısı - Gürcistan
B) Edirne/İpsala Sınır Kapısı - Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı - Suriye
D) Hatay/Cilvegözü Sınır Kapısı - İran
15)

Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari mümessil
B) Komisyoncu
C) Akit yapma yetkisine haiz acente
D) Aracı acente
16)

Bir işe ait her türlü detayın (çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler, gerekli araçlar v.b.)belirlenmesine ne ad verilir?

A) İş tanımı
B) İşgücü beceri envanteri
C) İşgücü genel envanteri
D) İşin gerekleri
17)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D) Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
18)

Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

A) Doğru Miktar
B) Doğru Koşullar
C) Doğru Yer
D) Doğru Zaman
Başka Sınava Geç