02 Nisan 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 34 Soru
Süre: 51 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış turizm
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
2)

Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?

A) Turistlere bahşişleri oranında hizmet etmek
B) Müşterilerine gezi süresince güler yüzle, saygıyla hizmet etmek
C) Kendisini bir turizm gönüllüsü olarak görüp müşterisini misafiri gibi kabullenmek
D) Ülkemizi yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtmak
3)

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Hızını arttırmalıdır
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir
4)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
5)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
6)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim. II – Sürücü denetiminin sağlanması. III – Personelin eğitilmesi. IV – internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından izin belgesi alınması zorunludur.
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
8)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?

A) Tarifeli yolcu taşıması
B) Tarifesiz yolcu taşıması
C) Şehiriçi tarifeli yolcu taşıması
D) Şehirlerarası taşıması
10)

Karayolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
11)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
12)

Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

A) Araçla ilgili bilgilere erişim
B) Sürücü denetiminin sağlanması
C) Personelin eğitilmesi
D) İnternetten araç izleme
13)

Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

A) Tepkisel koşullanma
B) Sosyal öğrenme
C) Edimsel öğrenme
D) Deneme-yanılma
14)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
15)

Ticari amaçla yük ve volen taşımacılığı yapan sürücüler sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?

A) 60 dakika
B) 45 dakika
C) 30 dakika
D) 15 dakika
16)

Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir?

A) 10
B) 8
C) 5
D) 3
17)

Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

A) Geniş lastik
B) Dar lastik
C) Havası inik lastik
D) Hepsi
18)

Aşagıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir

A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı
19)

Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?

A) Sisli yollarda
B) Bölünmüş yollarda
C) Oto yollarda
D) Asfalt yollarda
20)

Türkiyenin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

A) Paket tur
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
21)

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
22)

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
23)

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?

A) Erişme Kontrollü Karayolu
B) Anayol
C) Çift yönlü karayolu
D) Tek yönlü karayolu
24)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
25)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 5
B) 8
C) 12
D) Yaş şartı aranmaz
26)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kaderci
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
27)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
28)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

A) Dur, yolu kontrol et sonra geç
B) Yavaşla, dikkatlice geç
C) Durakla, yolda çalışma var
D) Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır
29)

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Aracın hızı
B) Yol yüzeyinin durumu
C) ABS
D) Yolun eğimi
30)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
31)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
32)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B) Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C) Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D) Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır
33)

Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
34)

Hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A) Omurga kırıklarında
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
Başka Sınava Geç