02 Nisan 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 33 Soru
Süre: 49.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi,kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C) Köprü,tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D) Trafo,elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişimin amacı bilgilenmek, bilgilendirmektir
B) İletişimin amacı sorun yaratmaktır
C) İletişimin amacı,yönetmek.eğlenmek,amaçlı olarak etkilemektir
D) İletişimin amacı,değiştirmek,ikna etmek ve bir sorunu çözmektir
3)

İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

A) Bak-dinle-hisset yöntemiyle, göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
B) Hasta bilincini kaybetmişse
C) Deri kül rengi olmuşsa
D) Gözbebekleri çok büyümüşse
4)

NOT: Kuralcı ve Soğukkanlı kişiler kazaya yatkın olan tipler değildir.

AŞAĞIDAKİLER KAZAYA YATKIN KİŞİLİK TİPLERİDİR.
Aşırı olumlu düşünen
Aşırı olumsuz düşüne
Bencil
Kaderci
Karamsar
Kendine çok güvenen

Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

A) Kaderci
B) Kendine çok güvenen
C) Kuralcı
D) Bencil
5)

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
6)

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir?

A) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek
7)

Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur?

A) Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop edilmelidir
B) Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır
C) Turbo şarjlı motorlarda yüksek devirde dönen turbo sisteminin zarar görmemesi için motor hemen stop edilmelidir
D) Hiçbiri
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?

A) Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı
B) Sürücünün adı soyadı
C) Yetki belgesinin türü ve numarası
D) Aracın rengi
9)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B) Öndeki aracı yakından takip etmek.
C) Öndeki aracı geçmek.
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.
10)

İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?

A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet
C) Özel otomobillerde 1 adet
D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
11)

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 60
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
13)

Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır?

A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8
B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2
C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3
D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2
14)

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

A) 144 saat
B) 192 saat
C) 154 saat
D) 162 saat
15)

Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan müdahale etmelidir.
B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.
C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.
D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamı kullanılmalıdır.
16)

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
17)

Motor çalışma zamanına göre nasıl sınıflandırılır?

A) İki ve beş zamanlı
B) Bir ve dört zamanlı
C) Bir ve üç zamanlı
D) İki ve dört zamanlı
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 60
19)

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

A) Beden koordinasyon değişimi
B) Görüş keskinliği
C) Görüş düşüşü
D) Hız körlüğü
20)

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
21)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri
22)

Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
23)

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
24)

İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?

A) Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü
B) Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü
C) Her biri 6 kg’lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü
D) Her defasında gerekli olan miktar, yazılı talimatlarda belirtilir
25)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
26)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
27)

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
B) Araç ergonomisinde değişim.
C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
28)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Hak mahrumiyeti
D) Trafikten men
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?

A) G1
B) G2
C) G3
D) G4
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar.
B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar.
C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.
D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.
31)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi doğrudur.
B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi doğrudur.
C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi doğrudur.
D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi doğrudur.
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

A) Azami dingil ağırlığı
B) Dingil ağırlığı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
33)

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1
Başka Sınava Geç