06 Temmuz 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Silindir bloğunun görevi nedir?

A) Motor yağını soğutur.
B) Vites dişlisine yataklık yapar.
C) Motorda bulunan suyu soğutur.
D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.
2)

Aşağıdaki şıklardan hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

A) Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler
3)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdaki şıklardan hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
4)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki şıklardan hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi şok belirtisi değildir ?

A) Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik
B) Solunumun olmaması
C) Solunum güçlüğü
D) Uyuklama, huzursuzluk
6)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
7)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
8)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
9)

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer
B) Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir
C) İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir
D) Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır,gerekirse durmak sureti ile yol verir
10)

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
11)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m.- yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m.- yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m.-yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m.- yerleşim birimi dışında 300 m.
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir
C) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli düzenlenir.
D) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
13)

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyettir.
B) Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C) Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D) Hepsi
14)

Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) Motor çalışmayabilir
B) Motor stop edebilir
C) Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir
D) Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
16)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi
17)

201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
18)

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
20)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonu
21)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
22)

Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?

A)  Para ödeme yükümlülüğüdür
B) Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olmaktır.
C) Mal varlığından sorumlu tutulmaktır
D) Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır
23)

Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sarp sınır kapısı – Ardahan
B) Gürbulak sınır kapısı – Şırnak
C) Dereköy sınır kapısı – Kırklareli
D) Öncüpınar sınır kapısı – Gaziantep
24)

AETR’ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
25)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
26)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar
27)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
28)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dereköy-Kırklareli
B) Gürbulak-Ağrı
C) Öncüpınar-Gaziantep
D) İpsala-Edirne
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır ?

A) L Sınıfı
B) M Sınıfı
C) N Sınıfı
D) O Sınıfı
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için, araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir?

A) 4 saat
B) 6 saat
C) 8 saat
D) 12 saat
31)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini (normal veya çalınma halinde),
B) Sürücülerin daima dikkatli olması
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini (opsiyon)
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
32)

Karayolu Trafik yönetmeliğine göre Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun . karayolu üzerinde bulunan kısım.
C) İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D) Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
34)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
37)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
38)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
39)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A) Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
B) Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
C) Dur anlamındadır. Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.
40)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg
B) 6 kg.
C) 12 kg.
D) 20 kg
41)

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarifeli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
42)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
43)

Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
C) Gidişe ayrılan şeritlerin olmasından
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
44)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
45)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
Başka Sınava Geç