06 Temmuz 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 34 Soru
Süre: 51 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden herhangi bir ceza verilmez
B) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza verilir
C) Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez
D) Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar ceza verilir
2)

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A) Aracın tüm lastiklerine,
B) Aracın ön lastiklerine
C) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
D) Motordan hareket almayan lastiklere
3)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar
B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadır
C) Taşımalar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez
D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu yoktur.
4)

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D) Ön düzen ayarları bozulur
5)

Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sarp sınır kapısı - Ardahan
B) Gürbulak sınır kapısı - Şırnak
C) Dereköy sınır kapısı - Kırklareli
D) Öncüpınar sınır kapısı - Gaziantep
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Dur işaret levhasında durmadan geçmek
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkma
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B) Trafik polisinin dur emrine uymamak
C) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
D) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme ve duraklama yapmak
8)

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
B) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz.
D) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
9)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
10)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
11)

AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) Çıkarılamaz
12)

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
13)

Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Habur
B) İpsala
C) Öncüpınar
D) Türkgözü
14)

I - Araçla ilgili bilgilere erişim.

II - Sürücü denetiminin sağlanması.

III - Personelin eğitilmesi.

IV - İnternetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
15)

Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?

A) A türü yetki belgeleri
B) C türü yetki belgeleri
C) K türü yetki belgeleri
D) M türü yetki belgeleri
16)

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli kusur" sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
18)

Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması
B) Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi
C) Benzinin sudan hafif olması ve suyun yüzeyinde kalarak yanmaya devam etmesi
D) Suyun alevi görünmez yapması
19)

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

A) Beden koordinasyon değişimi
B) Görüş keskinliği
C) Görüş düşüşü
D) Hız körlüğü
20)

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 2 metre
B) 3 metre
C) 4 metre
D) 5 metre
21)

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

A) Su ile ilgili tüm detayları.
B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
22)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B) Yörünge uydu servisleri
C) Karayolu haritası
D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
23)

Yüksek yoğunluklu asitlerin (örn. Sülfürik Asit) akarsular üzerine hangi zararlı etkileri vardır?

A) Bu asitler tabana çökerler, o nedenle daha fazla ilgilenmeye gerek yoktur
B) Su ile temas ettiklerinde yanarlar
C) Su üzerinde geniş yüzeyli olarak dağılırlar ve buradan toplanabilirler
D) Bu asitler su tarafından seyreltildikten sonra bile tehlikeli karışımlar oluştururlar
24)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

A) Kameralar
B) GSM tabanlı sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Kara kutu sistemler
25)

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
26)

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalp atışının artması
B) Kalp atışının azalması
C) Yaranın kolay mikrop alması
D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B) En az 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
C) En az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
D) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
28)

Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma İrsaliyesi
B) Uygunluk Belgesi
C) Kaza/Yazılı Talimatlar
D) Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur
C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
30)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Dur işaret levhasında durmadan geçmek
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
32)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
33)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
34)

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1
Başka Sınava Geç