07 Temmuz 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 44 Soru
Süre: 66 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Teknik aletlerle veya yöntemlerle hızın ölçülmesi sonucunda belirlenen hız limitlerini %30'dan fazla ihlal eden sürücülere hangi tür ceza verilir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Hem para hem de hapis cezası
D) Ehliyetin altı ay süreyle el konulması
2)

Özel kanunları gereğince vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

A) Suç teşkil etmez.
B) Sahtekârlık
C) Vergide usulsüzlük
D) Kaçakçılık
3)

Dijital göstergeli araca aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Rot ayarı
B) Akü takviyesi
C) Balans ayarı
D) Vantilatör kayışı kontrolü
4)

Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A) Fren lambaları
B) Sis lambaları
C) Geri vites lambaları
D) İç aydınlatma lambaları
5)

Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak marş yapılır?

A) Fren pedalına
B) Vites koluna
C) Gaz pedalına
D) El freni pedalına
6)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır
7)

Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

A) Bedensel faktörler
B) Refleksif faktörler
C) Genetik faktörler
D) Kültürel faktörler
8)

Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

A) Hız limitlerine uyulması
B) Takip mesafesinin kısaltılması
C) Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D) Trafiğin akışına uyulması
9)

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir? A) Fren mesafesi B) Duruş mesafesi C) Reaksiyon mesafesi D) İntibak mesafesi

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi
10)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
11)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
12)

Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?

A) Hiçbiri
B) Ağır para cezası
C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası
13)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Hiçbiri
B) Olayları akışına bırakmak
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
14)

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) Ölçek oranını
15)

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
16)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

A) İki
B) üç
C) beş
D) on
17)

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
19)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
21)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
22)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
23)

Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?

A) Dikkat
B) Kişilik özellikleri
C) Hız-mesafe tahmini
D) Karar verme/muhakeme yeteneği
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
26)

Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

A) 20 – 50
B) 20 – 75
C) 25 – 100
D) 50 – 100
27)

Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

A) Konuşan- Kaynak
B) Duygu – Mutluluk
C) Mesaj-İleti
D) Dinleyen – Alıcı
28)

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan somlara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
29)

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

A) Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B) Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C) Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D) Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
30)

Aşagıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

A) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
31)

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 7 gün – 2 günlük
B) 10 gün – 2 günlük
C) 12 gün – 1 günlük
D) 12 gün – 2 günlük
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
33)

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

A) I – IV
B) I – III
C) III – IV
D) IV – V
34)

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sadece 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
B) 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
C) 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
D) Her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelere paket tur denir.
35)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
36)

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

A) Motivasyon
B) Rotasyon
C) Stres
D) Depresyon
37)

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?

A) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
B) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
C) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir,
D) Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
38)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
39)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
40)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır
B) Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır
C) Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
D) Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır
41)

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D) Garanti fonundan
42)

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
43)

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

A) Kaburga kemiği
B) Omuga kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaval kemiği
44)

Araçlarda hangisi, ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A) Koltuk başlıkları
B) Cam silecekleri
C) Aynalar
D) Lastikler
Başka Sınava Geç