07 Temmuz 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 28 Soru
Süre: 42 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

• İlk yardım çantası

• Reflektör 

• Yangın söndürme cihazı 

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Kamyonet
D) Lastik tekerlekli traktör
2)

Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

A) Yamaçlar
B) Düzlükler
C) Virajlar
D) Kavşaklar
3)

AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 15
C) 10
D) 8
4)

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda
5)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D) Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
7)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
9)

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A) Dikkat
B) Mizaç
C) Panik
D) Sükunet
10)

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
12)

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?

A) Gabari
B) Yüklü ağırlık
C) İstiap hakkı
D) Taşıma sınırı
13)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometre – 15 kilometre
B) 15 kilometre – 20 kilometre
C) 20 kilometre – 25 kilometre
D) 20 kilometre – 30 kilometre
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

A) M türü yetki belgesi
B) G türü yetki belgesi
C) H türü yetki belgesi
D) P türü yetki belgesi
15)

Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
B) Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
C) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D) Vites küçültülür
16)

İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
17)

Karayolu Taşıtı Onay Belgesi (Uygunluk Belgesi) kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18)

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

A) Bu madde su ile reaksiyona girer
B) Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C) Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D) Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir
19)

Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

A) 10.00
B) 11.00
C) 11.50
D) 12.00
20)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
21)

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçmeleri için, aynı dingile bağlı tekerlerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?

A) İstiap haddi
B) Taşıma sınırı
C) Azami dingil ağırlığı
D) Kapasite
22)

AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?

A) Hiçbiri
B) 19
C) 20
D) 21
23)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiyeye ithal eden kişiye” verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
B) Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
C) Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
D) İki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
24)

Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?

A) Hiçbiri
B) Tıp amaçlı özel taşıtlar
C) Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar
D) Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar
25)

Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?

A) 15 dakika
B) 30 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika
26)

Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

A) Motivasyon
B) Eşgüdümleme
C) Kariyer planlama
D) Performans değerleme
27)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
Başka Sınava Geç