07 Temmuz 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 42 Soru
Süre: 63 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine yol açar? 

A) Lastik yan duvarları aşırı esner
B) Lastikler orta kısmından aşınır
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir
D) Ön düzen ayarları bozulur
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelir İdaresi Başkanlığı
3)

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakın gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
4)

İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi “belge kontrolü” işleri arasında yer almaz?

A) Vergi levhası kontrolü
B) Trafik belgesi kontrolü
C) Aracın dış temizliğinin kontrolü
D) Taşıt kartı kontrolü
5)

Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişidir? 

A) Şoför
B) Operatör
C) Taşımacı
D) Muavin
6)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar
B) Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadır
C) Taşımalar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez
D) Taşıt kartının araçlarda bulundurulma zorunluluğu yoktur.
7)

Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

A) Zehirlenme
B) Şok
C) Koşma
D) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması
8)

Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir?

A) Lastik kontrollerinin yapılması
B) Aracın motor suyu ve yağ kontrollerinin yapılması
C) Aracın far ve sinyal kontrollerinin yapılması
D) Aracın bagaj kontrolünün yapılarak gereksiz malzemelerin temizlenmesi
9)

Kullanacağı araçla ilgili olarak “iş organizasyonu” yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir?

A) İş öncesi hazırlıkları yapmak
B) Belge kontrolü yapmak
C) Aracın periyodik bakımını yapmak/yaptırmak
D) Aracın gider maliyetlerini hesaplamak
10)

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.
B) Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
C) Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır
D) Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
12)

Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
14)

Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına,
B) Yol zemininin çamurlu olmasına,
C) Araç lastiklerinin yeniliğine,
D) Yolun eğimine,
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

A) 3
B) 8
C) 12
D) 20
16)

Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
17)

Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki) nem neden tehlikelidir?

A) Zehirlenme tehlikesi vardır.
B) Eller hissiz hale gelir .
C) Her zaman alerjik reaksiyonlara yol açarlar.
D) Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli kısımlarında yanmalara yol açarlar.
18)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
19)

Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?

A) Göğüs
B) Omuz
C) Kol
D) Boyun
20)

Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?

A) A türü yetki belgeleri
B) C türü yetki belgeleri
C) K türü yetki belgeleri
D) M türü yetki belgeleri
21)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir?

A) K
B) L
C) M
D) N
23)

Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Öndeki araç geçilmez
B) Sağa dönülmez
C) Durulmaz
D) Sağdaki şeride geçilmez
24)

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?

A) Sigortalının kasıtlı zararı
B) Nükleer ve atomik rizikolar
C) Gecikme hasarları
D) Deprem ve volkanik rizikolar
25)

Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?

A) Yanıcı katı madde
B) Bulaşıcı özelliği olan madde
C) Zehirli madde
D) Aşındırıcı madde
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1, K3, L1, M1 belgeleri ile N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı kaçtır?

A) 10
B) 14
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz.
27)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
28)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
29)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
30)

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
31)

Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?

A) 50 metre
B) 100 metre
C) 150 metre
D) 200 metre
32)

Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüklü ağırlık
B) Dingil ağırlığı
C) Toplam ağırlık
D) Azami ağırlık
33)

AETR’ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 70
B) 90
C) 120
D) 150
34)

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kapıkule-Edirne
B) Gürbulak-Ağrı
C) Sarp-Artvin
D) Öncüpınar-Gaziantep
35)

Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?

A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır.
36)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Hapis cezası
C) Hak mahrumiyeti
D) Trafikten men
37)

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A) Hata
B) Yanlışlık
C) İhlal
D) Dalgınlık/unutkanlık
38)

ADR’ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?

A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
B) Tehlikeli madde için UN numarası yok ise
C) Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa
D) Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
40)

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır

A) 2 metre
B) 3 metre
C) 4 metre
D) 5 metre
41)

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

A) Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler
42)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz
B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.
C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.
D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.
Başka Sınava Geç