08 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Otoyolların en tehlikeli bölümü (uyku getiren) nerelerdir?

A) Yamaçlar
B) Düzlükler
C) Virajlar
D) Kavşaklar
2)

Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Fren hidroliği tamdır.
B) Fren sisteminde hava tamdır.
C) Fren balataları sağlamdır.
D) Yanmayan lambanın ampulü arızalanmıştır.
3)

Göz temasından kaçınma aşağıdaki duygulardan hangisinin belirtisidir?

A) Rahatlık
B) Açıklık
C) İş birliğine hazır olma
D) Güvensizlik
4)

Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır
B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır
C) Ön lastikler aşınmıştır
D) Arka lastikler aşınmıştır
5)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A2-B1
B) B2-D3
C) B3-D3
D) B1-B3
7)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden
8)

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Seçici dikkatin azalması
C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D) Görüş mesafesinde daralma
9)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
10)

Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?

A) Hizmetin imajı
B) İlgili personelin tutum ve davranışı
C) Fiziki çevre
D) Hepsi
11)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
12)

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepe üstleri
B) Dönemeçler
C) Viyadükler
D) Hemzemin geçitler
13)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
14)

Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Bir başka güzergah izlenerek taşıma tamamlanabilir.
B) Ek ödeme veya benzeri taleple yolcunun eşyası veya kargo başka bir araçla yolcunun istediği adrese gönderilebilir.
C) Yolcu, eşya ve kargo hareket noktasına geri getirilebilir.
D) Yolcu, güzergah üzerinde yolcunun dilediği bir yere kadar götürülebilir.
15)

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

A) Refleks
B) El-ayak koordinasyonu
C) Karar verme/muhakeme yeteneği
D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
16)

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
17)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
18)

AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 48
19)

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
20)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

A) GSM tabanlı sistemler
B) Uydu tabanlı sistemler
C) Hibrid sistemler
D) Navigasyon
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A) 8
B) 10
C) 15
D) 20
23)

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
24)

AETR’ye göre tek şoförle 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada en fazla kaç defa 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
25)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yanlızca III
D) II ve III
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
27)

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

A) I – IV
B) I – III
C) III – IV
D) IV – V
28)

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I – II
B) II – III
C) Yanlızca III
D) I-II-III
29)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?

A) Dünya haritası
B) Avrupa haritası
C) Türkiye haritası
D) Ankara haritası
30)

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B) Yük hızı araç hızından fazladır.
C) Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D) Araç hızı yük hızından fazladır.
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
33)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
34)

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
35)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belli bir zaman tarifesi yoktur
B) Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir
C) Belli bir ücret tarifesi yoktur
D) Bilet kesilmesi zorunludur.
37)

Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?

A) A1-A2-B1-B2
B) A1-A2-B1-D4
C) A1-A2-B3-D3
D) A1-A2-D1-D4
38)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur
B) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
39)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri
40)

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.
41)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
42)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
43)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3
Başka Sınava Geç