08 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 33 Soru
Süre: 49.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Silindir bloğunun görevi nedir?

A) Motor yağını soğutur.
B) Vites dişlisine yataklık yapar.
C) Motorda bulunan suyu soğutur.
D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.
2)

Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A) Küçültme oranı azdır
B) Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır
C) Bozulma oranı azdır.
D) Şekillerin ayrıntısı azdır
3)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
4)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
5)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Aracın el değiştirmesi halinde.
6)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
7)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.

II – Sürücü denetiminin sağlanması.

III – Personelin eğitilmesi.

IV – İnternetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?

A) I-II-III
B) I-II-IV
C) I-III-IV
D) I-II-III-IV
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracı geçmek
B) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek
D) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D1
B) D2
C) D3
D) B1
10)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Vantilatör kayışı
B) Kontak anahtarı
C) Marş motoru
D) Volan dişlisi
11)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
12)

Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

A) 20-50
B) 25-75
C) 25-100
D) 50-100
13)

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
14)

Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

A) Vantilatör pervanesi
B) Şarj dinomosu
C) Devir daim pompası
D) Volan dişlisi
15)

AETR’ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
17)

Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?

A) Hız kesmeden yola devam edilir
B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir
C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir
D) Sis farları yakılır, takip mesafesi arttırlır, yolun sağındaki yol çizgisi, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir
18)

Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Gönderen ve yolcu sorumludur.
B) Taşımacı sorumludur
C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
19)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
20)

“Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;………….” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir.
B) Kaza yerindeki dununu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
21)

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) A1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?

A) Taşıt belgesi
B) Yetki belgesi
C) Taşıt kartının aslı
D) Kasko poliçesi
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
26)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
27)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
28)

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) özel indirim uygulanmaz
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
30)

Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?

A) Fren sistemi
B) Süspansiyon sistemi
C) Şasi sistemi
D) Direksiyon sistemi
31)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
32)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkezkaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti
33)

Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için uygun bir sol şerit kullanımıdır?

A) Geçme ve dönme dışında kullanılmamalıdır.
B) Sol şeride girilmiş ise artık orada devam edilmelidir
C) Kesinlikle kullanılmamalıdır
D) Bu şeritlerde güvenlik açısından 60 km. hız sınırı aşılmamalıdır
Başka Sınava Geç