08 Şubat 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 14 Soru
Süre: 21 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?

A) Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maskeler
B) Yalnızca burnu kapatan bez maskeler
C) Ağzı ve burnu kapatan bez maskeler
D) Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler
2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişimin amacı bilgilenmek, bilgilendirmektir
B) İletişimin amacı sorun yaratmaktır
C) İletişimin amacı,yönetmek.eğlenmek,amaçlı olarak etkilemektir
D) İletişimin amacı,değiştirmek,ikna etmek ve bir sorunu çözmektir
3)

Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır?

A) Motor devri yükseltilir
B) Motor devri düşürülür
C) Motor rölantide çalıştırılır
D) Motor hemen durdurulur
4)

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

A) Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
6)

Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı.
B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı.
C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı.
D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı.
7)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar.
B) İstenildiği kadar.
C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
D) Geçilen araç işaret verene kadar.
8)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Eşya taşımada kullanılan taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar
9)

İlgili mevzuata göre karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok % kaçı kadar tartı toleransı tanınır?

A) % 2
B) % 5
C) % 10
D) % 12
10)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A) İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi - sivil savunma aracı
B) Cankurtaran - trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı - sivil savunma aracı
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D) İtfaiye - trafik polisi – cankurtaran - sivil savunma aracı – zabıta aracı
11)

Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?

A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5,5
12)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D) Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
13)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
14)

Yükün teslim yerine varışından sonra koşulların teslimatı engellediği hallerde, bu konuda sevk mektubunda ek bir talimat yazılmadıysa taşımacı kimden talimat ister?

A) Alıcıdan
B) Göndericiden
C) Acenteden
D) Sigortadan
Başka Sınava Geç