08 Temmuz 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 31 Soru
Süre: 46.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdaki şıklardan hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

A) Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C) Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D) Sadece aile faktörü kişiliği etkiler
2)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdaki şıklardan hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
3)

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önce enlemi sonra boylamı okunur
B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D) Önce boylamı sonra enlemi okunur.
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
5)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 15
6)

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
7)

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
8)

D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9)

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
10)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Kontak anahtarı
B) Marş motoru
C) Vantilatör kayışı
D) Volan dişlisi
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Otobüs, kamyona
B) Kamyon, arazi taşıtına
C) Kamyon, kamyonete
D) Minibüs, kamyonete
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
13)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

A) Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan yolcu taşımaları
D) Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar
14)

Motor boğulması nedir?

A) Egsoz çıkışının tıkanması
B) Silindire az hava girmesi
C) Silindire fazla hava girmesi
D) Karışımın fakirleşmesi
15)

“Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;………….” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir.
B) Kaza yerindeki dununu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
16)

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

A) A Grubu seyahat acenteleri
B) B Grubu seyahat acenteleri
C) C Grubu seyahat acenteleri
D) D Grubu seyahat acenteleri
17)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
18)

 I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnızca III
D) II ve III
19)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
20)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
21)

Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

A) Konuşan – Kaynak
B) Duygu – Mutluluk
C) Mesaj – İleti
D) Dinleyen – Alıcı
22)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
23)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
26)

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Kasnak
B) Vites kolu
C) Şaft
D) Direksiyon mili
27)

Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
C) Gidişe ayrılan şeritlerin olmasından
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
29)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
30)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
D) Hepsi
31)

Aracın yolculuk öncesi sürüş hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şeklide gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması, yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
Başka Sınava Geç