08 Temmuz 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 14 Soru
Süre: 21 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Ankara’dan Fransa’ya yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

A) SRC-1
B) SRC-2
C) SRC-3
D) SRC-4
2)

Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur?

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç işleri Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
3)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder
B) Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir
C) Araçların arıza yapmalarını engeller
D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır.
4)

Fren sisteminde hidrolik yağının bitmesi sonucu hangisi meydana gelir?

A) Debriyaj kaydırır
B) Rot ayarı bozulur
C) Vitesler zor geçer.
D) Frenler tutmaz.
5)

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yan römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
7)

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi
8)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
9)

CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali
B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar
C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar
D) Nakliyecinin kaçınamayacağı ve engelleyemediği durumlardır
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
11)

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

A) Sigorta ettiren
B) Sigortacı
C) Hak sahibi
D) Üçüncü şahıs
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K ve P türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
13)

Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi göstermektedir?

A) Bu rakamların aracın toplam ağırlığını gösterirler
B) Bu rakamlar, yükün hangi tehlikeye yol açtığını gösterirler
C) Bu rakamların yük durumunu gösterirler
D) Bu rakamlar hangi maddenin yüklü olduğunu gösterirler
14)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
Başka Sınava Geç