08 Temmuz 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 37 Soru
Süre: 55.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütmez?

A) Gümrük müsteşarlığı
B) Dış Ticaret müsteşarlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı
2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hava yastığı olan araçlarda emniyet kemeri takılmayabilir
B) Hava yastığı emniyet kemeri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır
C) Araçta hava yastığı varsa emniyet kemerine gerek yoktur
D) Çocukların ön koltukta oturması doğrudur
3)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

A) Trafikte hız ihlali
B) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı
C) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması
D) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması yada ani fren yapması
4)

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
5)

Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
6)

Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
7)

Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) El freni görevi yapar.
B) Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hâkimiyeti sağlar.
C) Fren sisteminin yardımcısıdır.
D) Kalkış anında çekiş gücünü artırır.
8)

Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A) Omurga kırıklarında
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
9)

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 15 km/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
10)

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

A) 1.4 mm
B) 1.6 mm
C) 2.6 mm
D) 3 mm
11)

Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir

A) Patlayıcı maddeler, patlayıcı madde içeren nesneler
B) Yanıcı sıvı maddeler
C) Yanıcı katı maddeler
D) Gazlar
12)

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
13)

Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.
B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.
C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.
14)

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100
15)

Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

A) Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B) Göndericinin adı ve adresi
C) Şoförün isim ve adresi
D) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
16)

Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesinin
B) Duruş mesafesinin
C) Takip mesafesinin
D) İntikal mesafesinin
17)

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D) Önce boylamı sonra enlemi okunur.
18)

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 2 metre
B) 3 metre
C) 4 metre
D) 5 metre
19)

33. “Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m
20)

Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
21)

Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

A) A,B,C
B) F,G,H
C) D,G
D) Sadece G
22)

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

A) Lastik hava basıncı azaltılır.
B) Olduğu değerde bırakılır.
C) Havanın soğuması beklenir.
D) Lastik hava basıncı arttırılır.
23)

Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?

A) Çevre için tehlike oluşturan madde
B) Zehirli ya da hafif zehirli madde
C) Tutuşabilir katı madde
D) Tutuşabilir sıvı madde
24)

Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
25)

Bir sürücün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
26)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir
B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
27)

“Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek.
B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek.
C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını kullanmak.
D) Kavşaktan düz geçilecekse, 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek.
28)

Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
29)

Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle alınacak önlemlerden değildir?

A) Kaza yerini emniyete almak.
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek.
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek.
D) Gönderene haber vermek.
30)

Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?

A) Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
B) Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
C) Otoyollarda meydana gelen kazalarda
D) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

A) M1
B) M2
C) M3
D) M4
32)

İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
33)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

A) 50m/150m
B) 30m/150m
C) 80m/50m
D) 50m/50m
34)

G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

A) 2
B) 5
C) 7
D) 10
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

A) Azami dingil ağırlığı
B) Dingil ağırlığı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
37)

Limit noktası nedir?

A) Hiçbiri
B) Sürücülerin sabır sınırlarına verilen addır.
C) Bir aracın yapabildiği en yüksek hızdır.
D) Bir aracın öndeki araca olan takip mesafesidir.
Başka Sınava Geç