09 Ağustos 2023 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 23 Soru
Süre: 34.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Ağustos 2023
Kalan Süre
59
1)

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk  sigortasını kimler yaptırmaz?

A) Tehlikeli maddeyi üreten
B) Tehlikeli maddeyi nakleden
C) Tüketici olarak tüketen
D) Tehlikeli maddeyi satan
2)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) İvme
C) Merkez kaç kuvveti
D) Kaldırma kuvveti
3)

Nakliye sigortaları aşağıdaki hangi durumda hasarı karşılar?

A) Kasti hareket
B) Ambalaj yetersizliği
C) Kaza sonucu malların zarar görmesi
D) Müşteri isteği
4)

Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

A) Bir adet
B) iki adet
C) üç adet
D) dört adet
5)

Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen,küçük boyutlu koli , sandık , paket gibi parça eşyaya me ad verilir?

A) Eşya
B) Kutu
C) Paket
D) Kargo
6)

Takip mesafesi kuralı
İKI SANIYE KURALI Bunların en çok kullanılanı sürücünün 88-89 diye saymasıdır. Bu süre zarfında öndeki aracın sabit bir cisimle hizalayıp sayım sonucu sabit cismi geçmediyse takip sistemi güvenilirdir.
88-89 diye sayarken geçen süre 2 saniyedir.
ÖRNEĞİN;
100 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 50 metredir.
90 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 45 metredir.
80 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 40 metredir.
70 km/h ile giden araç önündeki araçla arasında bırakacağı mesafe 35 metredir.

Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 Metre
B) 30 Metre
C) 40 Metre
D) 50 Metre
7)

Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?

A) Para ödeme yükümlülüğüdür
B) Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.
C) Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D) Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır
8)

Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
9)

Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?

A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
10)

ADR’ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığını nasıl anlaşılır?

A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından
B) Tehlike numarasının önüne “X” harfi gelmesinden
C) Tehlike numarasının önüne “Z” harfi gelmesinden
D) Tehlike numarasının önüne “L” harfi gelmesinden.
11)

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2
B) Sınıf 4.1
C) Sınıf 5.2
D) Sınıf 6.1
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
13)

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir
B) Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal araç sayısının yarısı kadar
B) Özmal araç sayısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.
B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
16)

Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Hemen ayağa kaldırılır.
B) Yan yatış pozisyonu aldırılır.
C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.
D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir.
17)

Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

A) Tedirginlik
B) Algılama bozukluğu
C) Dikkatini toplayamama
D) Sinyal vererek şerit değiştirme
18)

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Gösterilen gerçek alan azdır
B) Ayrıntı azdır
C) Küçültme oranı küçüktür
D) Ölçek paydası büyüktür
19)

Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B) İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C) Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D) İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.
20)

Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko Sigortasından
B) Mali Sorumluluk Sigortasından
C) Kaza Sigortasından
D) Karayolları Trafik Garanti Fonu'ndan
21)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

A) Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B) Yörünge uydu servisleri
C) Karayolu haritası
D) Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur
C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır
D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
23)

Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır.
B) ADR/RID işaretinden
C) UN sembolünden
D) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden
Başka Sınava Geç