09 Şubat 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 46 Soru
Süre: 69 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Teknik aletlerle veya yöntemlerle hızın ölçülmesi sonucunda belirlenen hız limitlerini %30'dan fazla ihlal eden sürücülere hangi tür ceza verilir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Hem para hem de hapis cezası
D) Ehliyetin altı ay süreyle el konulması
2)

 Aşağıdakilerden hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A) Gürültü
B) Sıcak
C) Işık
D) Olumsuz düşünce
3)

Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Hızını arttırmalıdır
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir
4)

Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
B) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir
C) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
D) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır
5)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri aşağıdakilerden tarafından yürütülmez?

A) Gümrük Müsteşarlığı
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı
6)

Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

A) Fren lambaları
B) Sis lambaları
C) Geri vites lambaları
D) İç aydınlatma lambaları
7)

Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır
B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır
C) Ön lastikler aşınmıştır
D) Arka lastikler aşınmıştır
8)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır
9)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Düşünmeden hareket etme
B) Olası seçenekleri belirleme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenilirliğini belirleme
10)

Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

A) Hız limitlerine uyulması
B) Takip mesafesinin kısaltılması
C) Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D) Trafiğin akışına uyulması
11)

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek
C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
12)

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

A) 15 gün
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
13)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
14)

Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?

A) Hiçbiri
B) Ağır para cezası
C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası
15)

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
16)

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

A) Kaburga kırığı olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Kol kırığı olan
17)

Yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne ad verilir?

A) Taşıma sözleşmesi
B) Taşıma senedi
C) Yolcu bileti
D) Poliçe
18)

ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
19)

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
20)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
B) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
C) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

A) 2
B) 5
C) 10
D) 12
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

A) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
23)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
24)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.
II – Sürücü denetiminin sağlanması.
III – Personelin eğitilmesi.
IV – internetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
25)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B) Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C) Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D) Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
27)

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 54 Saat
B) 90 Saat
C) 108 Saat
D) 126 Saat
28)

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?

A) Emniyet kemeri
B) Lastikler
C) Hava yastığı
D) Yangın söndürme cihazı
29)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Rentek manevrası ile
B) Heimlich manevrası
C) Şok pozisyonu
D) Koma pozisyonu
30)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
31)

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

A) 1. sınıf. 2. sınıf. 3. sınıf
B) Büyük acenteler, küçük acenteler
C) A grubu, B grubu, C grubu
D) Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
32)

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

A) I – IV
B) I – III
C) III – IV
D) IV – V
33)

Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam eder
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C) Karşıdan gelenin durmasını bekler
D) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
34)

AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
35)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
36)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kaderci
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
37)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
38)

Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
B) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
C) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
D) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
39)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
40)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?

A) A Grubu seyahat acenteleri
B) B Grubu seyahat acenteleri
C) C Grubu seyahat acenteleri
D) D Grubu seyahat acenteleri
41)

AETR’ye göre; sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
42)

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir?

A) Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık
B) Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
C) Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık
D) Kaçakçılığa müsamaha ve yardım
43)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
44)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracı geçmek
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
45)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 5 ceza puanı
D) Para cezası ve 10 ceza puanı
46)

Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir ?

A) Kırık
B) Çıkık
C) Burkulma
D) İncinme
E) Üzülme
Başka Sınava Geç