09 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 40 Soru
Süre: 60 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdaki şıklardan hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

A) Yargılama yerine tanımlama
B) Denetleme yerine işbirliği
C) İçtenlik yerine art niyet
D) Umursamazlık yerine değer verme
2)

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdaki şıklardan hangisini göstermek için kullanılır?

A) Su ile ilgili tüm detayları.
B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri.
C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik).
D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları.
3)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
4)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
5)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D1
B) D2
C) D3
D) B1
7)

Karayolu Taşıma Kanununa göre birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine kadar, önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

A) Taşıma seferi
B) Düzenli sefer
C) Arızi sefer
D) Mekik sefer
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-D1
B) D3-D4
C) D1-D4
D) D2-D4
9)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
10)

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B) Halsizlik ve sendeleme görülür
C) Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D) Bulantı, kusma görülür
11)

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

A) Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B) Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C) Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D) Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi
12)

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
13)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Kontak anahtarı
B) Marş motoru
C) Vantilatör kayışı
D) Volan dişlisi
14)

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

A) Hareket
B) Şiddet
C) Öğrenme
D) Büyüklük
15)

 Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
16)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
17)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli 
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
18)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonu
19)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
20)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
21)

Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Gönderen ve yolcu sorumludur.
B) Taşımacı sorumludur
C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
22)

Aşağıdakilerden hangi durumlarda araçların sağındaki şeritten geçilebilir?

A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
23)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonuna
24)

Karayolu Trafik yönetmeliğine göre Geçiş yolunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karayolunun sadece bisikletlilerinin kullanmalarına ayrılan kısım.
B) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun . karayolu üzerinde bulunan kısım.
C) İki ve ya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan.
D) Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alan.
25)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
26)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Düşünmeden hareket etme
B) Olası seçenekleri belirleme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenilirliğini belirleme
27)

 I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnızca III
D) II ve III
28)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 26
30)

Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A) 2 Defa, 9 Saat
B) 3 Defa, 9 Saat
C) 2 Defa. 10 Saat
D) 3 Defa, 10 Saat
32)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B) Trafik polisinin dur emrine uymamak
C) Hız sınırlarını % 30’ u aşmak
D) Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak
33)

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

A) İhlal
B) Hata
C) Risk
D) Kaza
34)

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği.
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
35)

Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

A) Araçla ilgili bilgilere erişim.
B) Sürücü denetiminin sağlanması.
C) Personelin eğitilmesi.
D) İnternetten araç izleme.
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
37)

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

A) A ve B olmak üzere 2 grup
B) A, B, C olmak üzere 3 grup
C) A, B, C, D olmak üzere 4 grup
D) I, II, III olmak üzere 3 grup
38)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma güzergahı
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
39)

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Hız viraja girmeden azaltılır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C) Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
D) Yolcunun seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
Başka Sınava Geç