09 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 28 Soru
Süre: 42 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

A) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
D) Hepsi
2)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
3)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
5)

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A) Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B) Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C) Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak
6)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
7)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
8)

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar.
B) Motor yağ yakar
C) Alternatör yatakları bozulur.
D) Bujiler ateşleme yapamaz.
9)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
10)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
11)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B) Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C) Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D) Verilecek ceza dört kat arttırılır,
12)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L2 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısı kadar
C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar
14)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Hiçbiri
B) Olayları akışına bırakmak
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
15)

Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene
16)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 8 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
17)

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

A) Hiçbiri
B) Bilgisizlik
C) Acemilik
D) Dalgınlık
18)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

A) Araçlar online (7×24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.
B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.
D) Gidilecek güzergahı belirler.
19)

Ambalaj nedir ?

A) Hiçbiri
B) Nakliye için hazır hale getirilmiş yükleme malı.
C) Karton
D) Euro-Palet.
20)

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi
21)

İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
22)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
23)

Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi’nin kapsamına girmez ?

A) Konteyner taşımacılığı
B) Tehlikeli madde taşımacılığı
C) Ev eşyası taşımacılığı
D) Ağır ve havaleli eşya taşımacılığı
24)

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

A) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktadır
B) Araç kollanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme an
C) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
25)

CMR’ye göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?

A) Malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi
B) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin, müsaade edilebilecek süreyi aşması
C) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
D) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi
26)

Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIRların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
27)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 14
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
Başka Sınava Geç