09 Şubat 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 29 Soru
Süre: 43.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
B) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar
C) İstenildiği kadar
D) Geçilen araç işaret verene kadar
2)

Aşağıdakilerden hangisi,kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A) Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B) Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C) Köprü,tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D) Trafo,elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
3)

Aracın yolculuk öncesi sürüş  hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması,yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
4)

Araçlarda hangisi ikinci derece güvenlik ekipmanlarıdır?

A) Cam silecekleri
B) Koltuk başlıkları
C) Aynalar
D) Lastikler
5)

İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

A) Bak-dinle-hisset yöntemiyle, göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
B) Hasta bilincini kaybetmişse
C) Deri kül rengi olmuşsa
D) Gözbebekleri çok büyümüşse
6)

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
7)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 45
B) 56
C) 90
D) 100
9)

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

A) Yargılama yerine tanımlama
B) Denetleme yerine işbirliği
C) İçtenlik yerine art niyet
D) Umursamazlık yerine değer verme
10)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
B) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
11)

Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı.
B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı.
C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı.
D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı.
12)

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 60
13)

Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A) Omurga kırıklarında
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
14)

ADR’ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığını nasıl anlaşılır?

A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından
B) Tehlike numarasının önüne “X” harfi gelmesinden
C) Tehlike numarasının önüne “Z” harfi gelmesinden
D) Tehlike numarasının önüne “L” harfi gelmesinden.
15)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?

A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
B) Nakliyat Emtia Sigortası
C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
D) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 10 yaş
B) 14 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
17)

Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

A) 30
B) 25
C) 20
D) 15
18)

Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?

A) Baş, boyun, omurga
B) Ayaklar ve bacaklar
C) Eller ve kollar
D) Göğüs bölgesi
19)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkgözü sınır kapısı - İran
B) Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C) Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D) İpsala sınır kapısı-Yunanistan
20)

2 römorklu katarlarda azami uzunluk kaç metredir?

A) 12 m
B) 18.75m
C) 20m
D) 22m
21)

Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

A) Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
B) Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
C) Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
D) Hepsi
22)

AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
23)

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Ağrı kesici merhem sürülür.
B) Alkolle masaj yapılır.
C) Sıcak tatbik edilir.
D) Soğuk tatbik edilir.
24)

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A) Hata
B) Yanlışlık
C) İhlal
D) Dalgınlık/unutkanlık
25)

El koyulan aracın sahibinin, aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi gerekir?

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

A) İstiap haddi
B) Taşıma hattı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
27)

 ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

A) Yüksek derecede risk
B) Orta derecede risk
C) Düşük derecede risk
D) Tehlikesiz
28)

Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen ve geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını vermek zorundadır
29)

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

A) İtfaiye – zabıta- sivil savunma
B) Trafik – zabıta – cankurtaran
C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta
D) Koruyan ve korunan araçlar – sivil savunma – trafik – cankurtaran
Başka Sınava Geç