09 Temmuz 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 17 Soru
Süre: 25.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

İşletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fon finansmanı
B) Oto finansman
C) Fon yönetimi
D) Finansman yönetimi
2)

Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
3)

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Hedef pazar seçimi,
B) Pazarlama karmasının oluşturulması,
C) Pazar bölümlendirme,
D) Pazara nüfuz etme.
4)

Avrupa Birliği içinde gümrük vergisi ödemeden serbest dolaşımı sağlayan belge hangisidir?

A) ATR
B) CMR
C) Konişmonto
D) Çeki listesi
5)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
6)

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınır?

A) Egzost ile zehirlenenler
B) Bacak kemiği kırığı olanlar
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
7)

(Bu sorunun cevabı değişti Eskisi 30 yenisi 90)

A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
8)

Aşağıdaki şıklardan hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan analiz tekniklerinden biri değildir?

A) Karşılaştırmalı tablo analizi
B) Dinamik analiz
C) Trend analizi
D) Oran analizi
9)

D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………………. ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler." Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boGluğu doldurunuz.

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
10)

Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 15
11)

Geçerli teminat tutarları üzerinden karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

A) Hafif para cezası verilir
B) Ağır para cezası verilir
C) Araç trafikten men edilir
D) Sürücü belgesi geri alınır
12)

TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13)

Aşağıdakilerden hangisi "müşteriyi tutma” aşamalarından biri değildir?

A) Farkına varma
B) Değerlendirme
C) Denetleme
D) Faaliyetler
14)

Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

A) Para
B) Teminat mektupları
C) Tahvil ve hazine bonoları
D) Adi kefalet
15)

Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

A) Çok tehlikeli
B) Orta tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

A) Böyle bir süre yoktur
B) 6
C) 12
D) 18
17)

Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara ilişkin evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?

A) En geç 3 iş günü içinde
B) En geç 8 iş günü içinde
C) En geç 1 ay içinde
D) En geç 3 ay içinde
Başka Sınava Geç