09 Temmuz 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

A) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 10 gün içinde
B) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra
C) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 5 gün içinde
D) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
2)

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
3)

CMR Konvansiyonuna göre kararlaştırılan zaman limiti yoksa taşımacının yükü almasından sonra kaç gün içinde yükün teslim edilmemiş olması halinde yük kaybolmuş sayılır?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
4)

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

A) 144
B) 154
C) 168
D) 192
5)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
6)

AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
7)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilecek ceza yarı oranda arttırılır,
B) Verilecek ceza iki kat arttırılır,
C) Verilecek ceza üç kat arttırılır,
D) Verilecek ceza dört kat arttırılır,
8)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
9)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
10)

Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

A) Tehlikeyi önceden fark etmek.
B) Doğru tepkiler verebilmek.
C) Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek.
D) Sabırla sonucu beklemek.
11)

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

A) Dur anlamındadır, bu yerde durulur, kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C) Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir
12)

TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

A) Hamule senedi
B) Konşimento
C) Hasar ve tespit tutanağı
D) Kaza talimatı
13)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
14)

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
15)

Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

A) İstiap haddi
B) Taşıma hattı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
Başka Sınava Geç