09 Temmuz 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

A) 30
B) 60
C) 90
D) 1 YIL
2)

Haritadalarda ortası sarı ,kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir?

A) Çok şeritli yol
B) Otoyol
C) Tali yol
D) Bölünmüş yol
3)

Aşağıdakilerden hangisi trafikte hoşgörü sahibi olmayan birinin göstereceği davranış şeklidir?

A) Öfkeli olmak
B) Bencil olmayan
C) Sabırlı
D) Nezaket sahibi
4)

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir

A) Klimanın açılması
B) Koltuğun ayarlanması
C) Aynaların ayarlanması
D) Emniyet kemerinin takılması
5)

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir
6)

Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir?

A) Rakım
B) Kroki
C) Ölçek
D) İrtifa
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B) Öz mal araç sayısı kadar
C) Öz mal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
8)

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
9)

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?

A) İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler
B) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler
C) Manevi tazminata ilişkin talepler
D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları
10)

Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Hız arttıkça görüş açısı azalır.
B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.
C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.
D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.
11)

Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?

A) Geniş lastik
B) Dar lastik
C) Havası inik lastik
D) Hepsi
12)

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B) Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez
C) Çıkık ve burkulmalar kemiklerin her bölgesinde görülür, kırıklar eklem yerlerinde görülür
D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.
13)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14)

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A) Dikkat
B) Mizaç
C) Panik
D) Sükunet
15)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün
16)

Bir sürücün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

A) 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B) 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D) 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika
17)

Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.
18)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
Başka Sınava Geç