10 Aralık 2023 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Teknik aletlerle veya yöntemlerle hızın ölçülmesi sonucunda belirlenen hız limitlerini %30'dan fazla ihlal eden sürücülere hangi tür ceza verilir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Hem para hem de hapis cezası
D) Ehliyetin altı ay süreyle el konulması
2)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri aşağıdakilerden tarafından yürütülmez?

A) Gümrük Müsteşarlığı
B) Dış Ticaret Müsteşarlığı
C) Jandarma Genel Komutanlığı
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı
3)

Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

A) Hız limitlerine uyulması
B) Takip mesafesinin kısaltılması
C) Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D) Trafiğin akışına uyulması
4)

Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?

A) Hizmetin imajı
B) İlgili personelin tutum ve davranışı
C) Fiziki çevre
D) Hepsi
5)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
6)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
7)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A) TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
B) Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
C) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu biletleri,
D) Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.
8)

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 5 – 1
B) 5 – 5
C) 4 – 6
D) 10 – 5
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?

A) Tarifeli yolcu taşıması
B) Tarifesiz yolcu taşıması
C) Şehiriçi tarifeli yolcu taşıması
D) Şehirlerarası taşıması
10)

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Büyük ölçekli haritalar
B) Beşeri ve ekonomik haritalar
C) Küçük ölçekli haritalar
D) Siyasi haritalar
11)

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutup başları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eksi kutup başı, artı kutup başına göre daha kalındır
B) Eksi kutup başı ile artı kutup başı aynı kalınlıktadır
C) Artı kutup başı, eksi kutup başına göre daha kalındır
D) Artı kutup başı bakır, eksi kutup başı kurşundur
12)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca verilen zarar
B) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak verilen zarar
C) Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında meydana gelen zarar
D) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanması sonucu verilen zarar
13)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
14)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler
B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 50 indirimli düzenlenir
C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur
D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir
16)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A türü Yetki Belgesi almak zorundadır
B) Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.
C) Belli bir ücret tarifesi yoktur.
D) Belli bir zaman tarifesi yoktur
17)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Rentek manevrası ile
B) Heimlich manevrası
C) Şok pozisyonu
D) Koma pozisyonu
18)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
19)

Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?

A) Sisli yollarda
B) Bölünmüş yollarda
C) Oto yollarda
D) Asfalt yollarda
20)

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Mazot enjektörü
B) Ateşleme bujisi
C) Isıtma bujisi
D) Yakıt pompası
21)

Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

A) A grubu acenteler
B) B grubu acenteler
C) C grubu acenteler
D) D grubu acenteler
22)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 30
23)

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
24)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle,sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle,sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
25)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
26)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kaderci
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
27)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
28)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

A) Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B) Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C) Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D) Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını dönel kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 15 dakika
D) 20 dakika
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A) 5 adet
B) 10 adet
C) 15 adet
D) 20 adet
32)

Buzlu ya da karlı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?

A) Hız sabit tutulur.
B) Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
C) Frenlere sertçe basılır ve el freni çekilir.
D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.
33)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
34)

Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?

A) Aceleci
B) Rekabetçi
C) Kendine aşırı güvenli
D) Sorumluluk sahibi
35)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
36)

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
37)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlarda hangi sıra izlenmelidir?

A) I-II-m-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
38)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 5 ceza puanı
D) Para cezası ve 10 ceza puanı
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-A2-B1
B) A2-B2-D3
C) A1-B3-D3
D) A2-B1-B3
41)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
Başka Sınava Geç