10 Aralık 2023 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 49 Soru
Süre: 73.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdaki şıklardan hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
2)

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

A) Sırt
B) Omuz
C) Yanak
D) Topuk
3)

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
D) Ön düzen ayarları bozulur.
4)

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A) Sırt üstü yatar
B) Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C) Yüzü koyun yan yatar
D) Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş
5)

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Göbek bölgesi
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
6)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
7)

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse …………………” Karayolu Taşıma Kanununa göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) Sorumluluktan kurtulur.
B) Sorumluluktan kurtulamaz.
C) Tazminattan indirim yapılabilir.
D) Tazminattan indirim yapılamaz.
8)

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

A) Aracın yurtdışına çıkması halinde.
B) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta süresinin bitmesi halinde.
C) Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde.
D) Aracın el değiştirmesi halinde.
9)

Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
10)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
11)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
12)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
13)

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A) Fiziki haritalar
B) Siyasi haritalar
C) Beşeri ve ekonomik haritalar
D) Özel amaçlı haritalar
14)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
16)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
18)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
19)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
20)

AETR’ye göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
22)

Taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A) Gönderen ve yolcu sorumludur.
B) Taşımacı sorumludur
C) Gönderen, yolcu ve taşımacı birlikte sorumludur.
D) Sorumluyu sigorta şirketi belirler.
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 12
C) 19
D) 20
24)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu
25)

I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir.

II – Hafta tatili en az 24 saattir.

Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) I doğru II yanlış
B) I yanlış II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
26)

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbiri
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. .
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve bilet satış yerlerine asmak zorundadır
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktalan arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
27)

Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati
28)

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan somlara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
29)

Doğru ifadeyi seçiniz ?

A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.
30)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana denir?

A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar vapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
32)

Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A) Şarj dinamosu
B) Regülatör
C) Distribütör
D) Ateşleme bobini
33)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Düşünmeden hareket etme
B) Olası seçenekleri belirleme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenilirliğini belirleme
34)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
35)

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

A) Gözlem
B) Anket
C) Mülakat
D) Vaka incelemesi
36)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
37)

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A) A1
B) D1
C) B1
D) B2
38)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 26
39)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkının verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 25 dakika
D) 40 dakika
41)

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D) Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
42)

Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?

A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
C) Gidişe ayrılan şeritlerin olmasından
D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
43)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 70
B) 90
C) 120
D) 150
44)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 1 yılda
B) 2 yılda
C) 3 yılda
D) 5 yılda
45)

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?

A) Gümrük kapılarım
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Hava limanlarım
46)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
47)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
48)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkezkaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti
Başka Sınava Geç