10 Aralık 2023 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 30 Soru
Süre: 45 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerin hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir  ?

A) Ekonomik problemler
B) İşin yoğunluğu
C) Ailevi problemler
D) İş hayatındaki başarı
2)

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden herhangi bir ceza verilmez
B) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza verilir
C) Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez
D) Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar ceza verilir
3)

Aracın yolculuk öncesi sürüş  hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması,yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
4)

Aşağıdakilerden hangisi ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kara yolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişidir? 

A) Şoför
B) Operatör
C) Taşımacı
D) Muavin
5)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
C) Taşıma acenteleri
D) Taşıma işleri komisyoncuları
6)

Bir taşıt dizisi için kaç adet TIR karnesi istenir?

A) Bir adet
B) iki adet
C) üç adet
D) dört adet
7)

BÜYÜK viteslerde daha FAZLA HIZ sağlanır. Ancak motor gücü azdır
KÜÇÜK viteslerde daha FAZLA MOTOR GÜCÜ sağlanır. Ancak hız düşüktür.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hzı sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
8)

Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

A) 250 litre
B) 700 litre
C) 900 litre
D) 1200 litre
9)

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Gösterilen gerçek alan azdır
B) Ayrıntı azdır
C) Küçültme oranı küçüktür
D) Ölçek paydası büyüktür
10)

Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

A) Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B) Duygular ve düşünceler
C) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
D) Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
11)

Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?

A) Maktu tazminat
B) Hasar tazminatı
C) Taşıma tazminatı
D) Hiçbiri
12)

Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına,
B) Yol zemininin çamurlu olmasına,
C) Araç lastiklerinin yeniliğine,
D) Yolun eğimine,
13)

Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

A) Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B) Zamana bağlı kalmaksızın
C) Mesafeye bağlı kalmaksızın
D) Bölgeye bağlı kalmaksızın
14)

ADR’ ye göre Sınıf 8, ambalajlama grubu III ne anlama gelir?

A) Hafif asidik madde
B) Ek tehlikesi olmayan madde
C) Çok asidik madde
D) Çok tehlikeli madde
15)

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
D) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 15 km/saat daha düşük hızla kullanılmalıdır
16)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
17)

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

A) Kamyon klozu
B) Zayi tutarı
C) Emtia bedeli
D) Teminat
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
19)

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
D) Yolun eğimine.
20)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
21)

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Aracın hızı
B) ABS
C) Yol yüzeyinin durumu
D) Yolun eğimi
22)

K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B) Öz mal araç sayısı kadar
C) Öz mal araç sayısının 2 katı
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
23)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

A) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D) Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.
24)

N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar.
C) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla olan taşıtlar.
D) Hiçbiri
25)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
26)

Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?

A) 50 metre
B) 100 metre
C) 150 metre
D) 200 metre
27)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar.
B) İstenildiği kadar.
C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
D) Geçilen araç işaret verene kadar.
28)

Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?

A) Yabancı cisim çıkarılarak pansuman yapılır.
B) Yabancı cisme dokunulmaz etrafı sargı bezi ile sarılır.
C) Yabancı cisim çıkarılarak yara yeri örtülmelidir.
D) Yabancı cisim çıkarılarak yaraya tampon uygulanır.
29)

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir?

A) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek
Başka Sınava Geç