10 Şubat 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 15 Soru
Süre: 22.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
2)

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multimodal taşımacılık
B) Kombine taşımacılık
C) Unimodal taşımacılık
D) Entegre taşımacılık
3)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
4)

Bankalarca yapılan incelemede ibraz edilen vesaikte bir uyuşmazlık olması halinde akreditif işlemlerinin durdurulması yada ihraç bedelinde kesintiye gidilmesi nasıl ifade edilir?

A) Fob
B) Swift
C) Temlik
D) Rezerv
5)

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?

A) Manevi haklar
B) Maddi haklar
C) Fikri haklar
D) Kişilik hakları
6)

Stok devir hızı nedir?

A) Minimum stok miktarının maksimum stok miktarına oranıdır.
B) Stok miktarının satış miktarına oranıdır.
C) Stokların belli bir dönem içerisinde kaç kez satılıp tüketildiğini gösterir.
D) Hiçbiri
7)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
8)

Vergi Usul Kanununa göre defter tutma bakımından tüccarlar kaç sınıfa ayrılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ölçülemeyen sorunlardan birisi değildir?

A) Müşteri tatminsizliği
B) Üretim hataları
C) Pazar kaybı
D) Şirketin imajının zedelenmesi
10)

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır?

A) N1 sınıfı
B) N2 sınıfı
C) N3 sınıfı
D) N4 sınıfı
11)

Aşağıdakilerden hangisi ihracatçının ithalatçıya gönderdiği satış şeklini gösteren belgedir?

A) Proforma fatura
B) Çeki listesi
C) Ticari fatura
D) Dolaşım belgesi
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
13)

B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
14)

Bilanço gününde işlemenin varlıklarını ve borçlarını belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlere ne ad verilir?

A) Mizan çıkarmak
B) Envanter
C) Açılış işlemleri
D) Tediye
15)

ADR' ye göre gazlar hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf. 1
B) Sınıf. 2
C) Sınıf. 3
D) Sınıf. 6.1
Başka Sınava Geç